Veći broj dojava o napadima vrana na ljude u Zagrebu

Iz Gradske uprave navode da se ptice zalijeću u ljude i životinje isključivo u situaciji kada štite mlade u gnijezdu.

Gradska kancelarija za poljoprivredu i šumarstvo napominje da je to prirodno ponašanje životinja i savjetuje građanima da izbjegavaju lokacije na kojima se nalaze gnijezda dok ptići ne odlete.

“Razlog naseljavanja i gniježđenja vrana u gradovima je siguran i konstantan izvor hrane, stoga apelujemo na građane i predstavnike stanara na lokacijama gdje su vrane aktivne da se prostor oko stambenih objekata održava čistim i ne bacaju otpaci hrane, te da se kuhinjski otpad odlaže na za to predviđena mjesta”, dodaje se u saopštenju, prenosi “Srna”.


Izvorni članak: Veći broj dojava o napadima vrana na ljude u Zagrebu