Podrška reformama vezanim za ulazak u EU: Zapadnom Balkanu i Turskoj 14,2 milijarde eura

Zakonodavci su dogovorili prioritete, ciljeve i način upravljanja moderniziranim instrumentom financiranja za pretpristupnu pomoć (IPA III) u vrijednosti od 14,2 milijarde eura.

Ovim će se osigurati pomoć državama-korisnicama, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj u provođenju reformi potrebnih za ulazak u Evropsku uniju.

Radi se o političkim, institucionalnim, pravnim, administrativnim, te socijalno-ekonomskim reformama, kao i o usklađivanju država proširenja s vrijednostima, pravilima, standardima, politikama i praksama EU. Izravno će se doprinijeti međusobnoj stabilnosti, sigurnosti, miru i prosperitetu.

Nadograđenim pretpristupnim instrumentom pojačani su uvjeti koji se odnose na demokraciju, ljudska prava i vladavinu zakona. Predviđeno je i obustavljanje pomoći u slučaju nazadovanja u ovim područjima.

IPA III pojačat će stratešku komunikaciju i borbu protiv dezinformacija, te će pridonijeti horizontalnim ciljevima zaštite klime i okoliša, ljudskih prava i ravnopravnosti spolova. Predviđena je poboljšana koordinacija donatora i pojačane konsultacije s organizacijama civilnog društva i lokalnim i regionalnim vlastima.

Parlament je u pregovorima osigurao poboljšano upravljanje instrumentom proširenom upotrebom postupka delegiranih akata i pojačanim geopolitičkim dijalogom s Evropskom komisijom, čime je Parlamentu omogućeno definiranje glavne strateške orijentacije i kontroliranje odluka donesenih na temelju instrumenta.

“Izvrsna je vijest za korisnike instrumenta IPA III i Uniju da je postignut dugo očekivani politički sporazum. Ovaj sporazum, naime, otvara put poboljšanom upravljanju, koherentnosti i transparentnosti vanjskog financiranja u razdoblju koje je od presudnog značaja za politiku proširenja Evropske unije, suočene s oporavkom nakon pandemije”, kazao je predsjednik Odbora za vanjske poslove David McAllister (EPP, Njemačka).

“Sporazumom se osigurava nastavak financiranja najuspješnijeg vanjskopolitičkog alata EU – politike proširenja, utemeljene na pomirenju, regionalnoj suradnji i dobrosusjedskim odnosima. Modernizirani instrument IPA ima alate kojima zemljama proširenja može pomoći u provođenju temeljitih reformi i tako ih približiti Evropskoj uniji, uključujući ambiciozni Ekonomski i investicijski plan i Zeleni program za Zapadni Balkan”, dodala je suizvjestiteljica Željana Zovko (EPP, HR).

“Nova generacija IPA-e ojačat će demokratsku, normativnu i socijalno-ekonomsku transformaciju država koje se žele priključiti EU. Omogućuje pametniju, bolje ciljanu, vidljiviju i održivu potporu zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama na njihovom putu prema EU”, ocijenio je Izvjestitelj Tonino Picula (S&D, HR).

Na temelju političkog sporazuma bit će sačinjen konačni pravni tekst Uredbe, i dostavljen Evropskom parlamentu i Vijeću na formalno usvajanje.

Očekuje se da će instrument IPA III biti službeno odobren i potpisan početkom jeseni.

Prva generacija instrumenta za pretpristupnu pomoć odobrena je 2007. Godine, a IPA II 2014. godine. Države proširenja imaju mogućnost financiranja i iz instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI / Globalna Evropa).

Dodatna javna i privatna ulaganja u regiju bit će mobilizirana putem jamstava EU-a u okviru Jamstvenog instrumenta za zapadni Balkan iz Okvira za ulaganje u zapadni Balkan (WBIF).


Izvorni članak: Podrška reformama vezanim za ulazak u EU: Zapadnom Balkanu i Turskoj 14,2 milijarde eura