Uprkos nezakonitom zapošljavanju ministar Pašalić dobio pozitivno mišljenje  

BANJALUKA – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na čijem čelu je Boris Pašalić, zapošljavalo je radnike mimo Zakona, ali je uprkos tome od republičkog revizora dobilo pozitivno mišljenje u oba segmenta kontrole, odnosno i o usklađenosti i o finansijskim izvještajima.

Boris Pašalić

FOTO: Nezavisne novine

„Zbog povećanog obima poslova Ministarstvo je zaključilo ugovore na određeno vrijeme sa 12 osoba. Nakon šest mjeseci ugovori o radu su zaključivani sa istim izvršiocima, a sa izmijenjenim opisom radnog mjesta, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima“, istaknuto je u revizorskom izvještaju za prošlu godinu.

Osim toga, revizor ističe, da je Ministarstvo zaključilo ugovore o djelu sa 26 osoba, a od toga su tri angažovane na poslovima iz djelatnosti Ministarstva, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Ni isplate po osnovu ugovora o djelu nisu evidentirane u skladu sa Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, pa su po ovom osnovu za 12.270 KM manje iskazani rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa, a više su iskazani rashodi subvencija.

Interesantno je da je po osnovu određenih stavki Ministarstvo imalo veće troškove, pa su tako u toku prošle godine samo na internet, te mobilne i fiksne telefone potrošili 60.743 KM, dok su im rashodi po osnovu putovanja i smještaja bili vrijedni 121.083 KM.

Troškovi po osnovu putovanja i smještaja u zemlji iznosili su 15.674 KM, na putovanje i smještaj u inostranstvu su potrošili 14.220 KM, dok su im rashodi po osnovu utroška goriva za godinu dana bili 91.188 KM.

Kada su u pitanju javne nabavke, prošle godine je Ministarstvo provelo 40 postupaka javnih nabavki, nakon kojih su zaključeni ugovori u vrijednosti od 709.529 KM bez PDV i to dva otvorena postupka (208.144 КМ), 11 konkurentskih postupaka (270.531 КМ), jedan pregovarački bez objave obavještenja (81.610 КМ), 25 direktnih postupaka (119.345 КМ) i jedan primjenom Aneksa 2 (29.900 КМ).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS je lani na raspolaganju imalo budžet od oko 27 miliona maraka.

Kako je CAPITAL ranije pisao, slične propuste vezano za zapošljavanje na ugovor o djelu revizor je utvrdio i u Ministarstvu privrede i preduzetništva RS.

CAPITAL: Bojana Ninković

Чланак Uprkos nezakonitom zapošljavanju ministar Pašalić dobio pozitivno mišljenje   се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


Izvorni članak: Uprkos nezakonitom zapošljavanju ministar Pašalić dobio pozitivno mišljenje