Ministar obrazovanja i nauke TK posjetio Gradačac: Razgovarano o objektu “Stare Gimnazije“

Ministar obrazovanja i nauke, dr.sc. Elvis Baraković danas je posjetio Grad Gradačac i zajedno s gradonačelnikom Edisom Dervišagićem održao radni sastanak. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim temama vezane za školstvo i o prenamjeni i kvalitetnijem iskorištavanju neiskorištenih školskih objekata na području grada Gradačac.

Na području grada Gradačac postoji nekoliko školskih objekata koji dugi niz godina su napušteni, devastirani i ne koriste se u svrhu školstva.  Ti objekti gube važnu funkciju i suočavaju se i s pitanjem daljnje namjene u budućem periodu.

Na današnjem sastanku razgovaralo se i o perspektivnim objektima koji su vlasništvu Ministarstva obrazovanja i nauke TK kao što je objekat „Stare Gimnazije“ koji se nalazi u sklopu nacionalnog spomenika „Stari grad“ u Gradačcu kojeg je potrebno prenamjeniti i spriječiti od daljeg devastiranja.

Zaključak današnjih razgovora je da se u narednom periodu poduzmu sve pravne mjere i radnje koje će doprinijeti kvalitetnijem korištenju ovih objekata na području grada Gradačac. Nakon radnog sastanka delegacije su obišle teren gdje su se i direktno mogle uvjeriti u stanje gore navedenih objekata.