Inicijativa građana Hastahana Park: BUDIMO PARTNERI, NE OPONENTI

„Budimo partneri, ne oponenti! Budite naša, društveno odgovorna Centralna Banka! Prihvatite načelnikov poziv da “transparentno, poštujući volju građana” pokažete da je moguć “novi način saradnje” kakav građani zaslužuju, u čemu ćemo vam rado biti podrška“, dodali su iz Inicijative građana Hastahana Park.

Podsjećamo da je grupa građanki i građana sarajevske općine Centar početkom marta zvanično na općinski protokol predala građansku inicijativu za poništenje odluke o izmjeni regulacionog plana za lokalitet Hastahana na osnovu koje je parkovska površina proglašena građevinskim zemljištem, a potom djelimično prodana Centralnoj banci BiH (CBBH). Uz detaljan pregled svih neregularnosti i nelogičnosti u procesu izmjene predmetnog regulacionog plana, u tekstu građanske inicijative potpisnici su naveli da bi općinski vijećnici njenim usvajanjem “zaštitili i promovirali pravo građanki i građana na demokratsko odlučivanje o pitanjima koja ih se najneposrednije tiču”. Ovu građansku inicijativu svojim potpisima podržalo je više od 1.300 stanovnika i stanovnica općine Centar.


Izvorni članak: Inicijativa građana Hastahana Park: BUDIMO PARTNERI, NE OPONENTI