Do kraja godine povećanje proticajnog profila rijeke Spreče u Lukavcu

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je u Planu i Finansijskom planu za 2021. godinu predvidjela regulaciju i uređenje dva vodotoka u Tuzlanskom kantonu, Spreču i Tinju. Za te namjene AVP Sava je izdvojila 2 miliona i 150 hiljada KM.

Cilj je zaštiti naselja, putnu infrastrukturu i materijalna dobra od štetnog djelovanja voda. O planiranim radovima razgovarano je tokom posjete delegacije AVP Sava ovom kantonu i susreta s ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, te načelnicima općina Lukavac i Doboj Istok.

Planirano je i uređenje korita i povećanje proticajnog profila Spreče u Lukavcu, nizvodno od mosta u Puračiću, vrijednost tog projekta je milion i 300 hiljada KM. Nakon što bude riješen preostali dio imovinsko-pravnih odnosa, obavićemo tendersku proceduru i vjerujem da će do kraja godine taj posao biti urađen. Za uređenje i zaštitu od erozija obala Tinje u MZ Kiseljak u Srebreniku izdvojeno je 150 hiljada KM. Kada je riječ o Tinji, planirano je uređenje i čišćenje korita u MZ Špionica, za te radove smo predvidjeli 250 hiljada KM, kazao je direktor AVP Sava Sejad Delić.

Direktor Delić je podsjetio da su u okviru projekta koji implementira UNDP sredstvima međunarodnih finansijskih institucija predviđeni i radovi na Spreči. Riječ je o grant sredstvima u vrijednosti od 6 miliona dolara. Pet je projekata iz Federacije BiH i tri iz RS.

-Prvi pilot projekat uređenja korita Spreče, vrijedan blizu 2,5 miliona KM, predviđen je od mosta Karanovac do ušća Sokoluše i Prenje u Gračanici. Drugi se odnosi na uređenje korita Spreče od ušća Jale do mosta kod Koksare u Lukavcu i vrijedan je 3 miliona KM. Slijedi posao općinske i gradske administracije u Lukavcu i Gračanici na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, izdavanju urbanističke i građevinske dozvole, kazao je Delić.


Izvorni članak: Do kraja godine povećanje proticajnog profila rijeke Spreče u Lukavcu