JZU Dom zdravlja Kalesija nastavlja sa procesom vakcinacije

JZU Dom zdravlja Kalesija nastavlja sa procesom vakcinacije kako zdravstvenih, isto tako i ostalih građana općine Kalesija.

U narednom periodu a u saradnji sa nadležnim Zavodom za javno zdravstvo TK-a, vršit će se masovnija vakcinacija stanovništva. S tim u vezi još jednom pozivamo građane općine Kalesija, da se putem timova porodične medicine za koje su se oprijedijelili prijave za vakcinaciju ili na broj telefona HES službe 035 368 247 a sve sa ciljem da se izvrši ažuriranje te dostavljanje spiskova nadležnom Zavodu kako bi se izvršilo trebovanje potrebnog broja doza vakcina a nakon toga i sama vakcinacija.

Pored procesa vakcinacije zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja Doma zdravlja Kalesija, dana 23.03.2021.godine, započeo je proces vakcinacije građana općine Kalesija gdje je prvu dozu vakcine primilo ukupno 5 građana a od 25.03.2021.godine planira se vakcinacija po prioritetima i to kako slijedi :
– Lica starija od 75 godina
– Lica starija od 65 godina
– Lica preko 60 godina
– te ostala lica rizične kategorije a po procjeni nadležnog ljekara.

Napominjemo da lica koja nisu izvršila prijavu za vakcinaciju istu vakcinu neće moći dobiti.

HES Služba Doma zdravlja Kalesija

The post JZU Dom zdravlja Kalesija nastavlja sa procesom vakcinacije appeared first on Kalesijski.ba.


Izvorni članak: JZU Dom zdravlja Kalesija nastavlja sa procesom vakcinacije