Općine Lukavac: Uklonite protivpravno postavljene predmete, inače…

Iz Službe za komunalno-stambene poslove Općine Lukavac obavještavaju građane da, prema odredbama člana 41. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 6/09, 5/12 i 3/14), zauzimanje javnih površina sa području općine Lukavac mogu izvršiti samo na osnovu odobrenja.

S tim u vezi, Služba za komunalno-stambene poslove poziva građane koji su bez odobrenja ove Službe izvršili zauzimanje javne površine na području općine Lukavac, da protivpravno postavljene predmete uklone o svom trošku u roku 48 sati (17.3.2021).

U suprotnom, nadležna služba će izvršiti uklanjanje gore navedenih predmeta o trošku njihova vlasnika, odnosno korisnika, uključujići i troškove njihova premještanja i skladištenja (čuvanja), u skladu sa odredbama člana 151. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 6/09, 5/12 i 3/14).


Izvorni članak: Općine Lukavac: Uklonite protivpravno postavljene predmete, inače…