Vlada FBiH će formirati tim za pregovore s proizvođačima vakcina

Vlada je, također, usvojila i informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 3. marta 2021.godine, koja je znatno pogoršana, ozbiljna i s tendencijom daljnjeg pogoršanja.

S tim u skladu, vlade kantona će poduzeti sve neophodne aktivnosti s ciljem suzbijanja širenja virusa SARS-CoV-2.

Vlada FBiH će, zaključeno je danas, posebnom odlukom formirati ad hoc tim za pregovore s proizvođačima vakcina, u koji će biti imenovani predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Federalnog ministarstva zdravstva, Odbora za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, te Sarajevog, Tuzlanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini.

Oni su pozvani su da imenuju svoje predstavnike u ad hoc tim i njihova imena dostave najkasnije do ponedjeljka, 8. marta 2021. godine, do 12 sati.


Izvorni članak: Vlada FBiH će formirati tim za pregovore s proizvođačima vakcina