Ministar pravde BiH Josip Grubeša održao sastanak sa izaslanstvom Vijeća Europe

Ispred Vijeća Europe sudjelovali su g. Christophe Poirel, generalni direktor za ljudska prava i vladavinu zakona, g. Clare Ovey, šef Odjeljenja za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava, g. Nikolaus Sitaropoulous, šef Odsjeka za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava i gđa Danijela Barjaktarović, pravnik u Registru Evropskog suda za ljudska prava.

Tijekom svog obraćanja ministar Grubeša je upoznao izaslanstvo sa radom i poduzetim aktivnostima Ministarstva pravde BiH u cilju provedbe navedenih presuda Europskog suda za ljudska prava. Između ostalog, podsjetio je na niz dosadašnjih urgencija i pokušaja za usvajanje Akcijskog plana koji su bili bezuspješni, te da je zbog činjenice da su predviđeni rokovi protekli, ovo ministarstvo pripremilo Prijedlog akcijskog plana za provođenje svih presuda Europskog suda za ljudska prava koji će nakon pribavljenih mišljenja biti upućen na usvajanje Vijeću ministara BiH.

U nastavku, ministar je naglasio da je izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH nužna pretpostavka za provođenje presuda za grupu predmeta Sejdić Finci, te da je ova neizborna godina prilika za politike u BiH da napokon iznađu zajednička rješenja za navedenu problematiku.


Izvorni članak: Ministar pravde BiH Josip Grubeša održao sastanak sa izaslanstvom Vijeća Europe