Press MUP-a FBiH zbog nepotpisivanja Kolekktivnog ugovora i nedonošenja Zakona o plaćama i naknadama

Predstavnici Saveza sindikata policije i uposlenika u MUP-u FBiH i  Upravnog odbora Sindikata policije MUP-a TK-a danas su održali sastanak, nakon kojeg su upriličili press konferenciju u vezi:

  • Nepotpisivanja Kolektivnog ugovora za policijske službenike MUP-a TK. 
  • Nedonošenja Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika TK, koji su kantoni bili dužni donijeti u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Zakona. ( Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta FBiH usvojili su zakon o platama i naknadama policijskih službenika FBiH i Zakon o platama državnih službenika i namještenika FBiH, a nakon provjere ustavnosti osporavanih članova pomenutog Zakona na sjednici Ustavnog suda FBiH održanoj 17. aprila 2012. godine. Nakon provedene rasprave, Ustavni sud donio je presudu kojom se utvrđuje da je osporeni Zakon u skladu sa Ustavom FBiH i primjenjiv je na kantone).
  • Ostala problematika. 


Izvorni članak: Press MUP-a FBiH zbog nepotpisivanja Kolekktivnog ugovora i nedonošenja Zakona o plaćama i naknadama