Kapidžić: 29 migranata sa područja TK, upućeno prema Sarajevu

Prema podacima kojima raspolaže Uprava policije MUP-a TK, tokom 2020. godine na području TK, evidentirano je od strane policijskih službenika 12.524 migranta, koji su prešli preko područja TK. S hodno uputama Službe za poslove sa strancima, upućeni su u prihvatni centar Sarajevo. U odnosu na 2019. godinu, evidentirano je oko 1800 migranata više, u odnosu […]
Izvorni članak: Kapidžić: 29 migranata sa područja TK, upućeno prema Sarajevu