Od nedjelje nove mjere za ulazak u Srbiju

Granična policija BiH obaviještena je od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije o novim uputama za osobe koje ulaze u Srbiju iz zemalja zahvaćenih epidemijom koronavirusa, a koje stupaju na snagu u nedjelju, 20. decembra.

Među novim propisima je i posjedovanje negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdanog od referentne laboratorije države iz koje se dolazi, a ne stariji od 48 sati od datuma izdavanja rezultata.

“Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivnji putnika već je posljedica vanjskog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju”, navodi u saopćenju Granična policija BiH.

Uslov za ulazak u Srbiju ne primjenjuje se na strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na razbolje ne duže od 12 sati od trenutka ulaska na teritoriju Srbije;

Ne primjenjuje se također na posadu i kabinsko osoblje aviona čije je krajnje odredište Srbija, na posadu, osoblje i putnike koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Srbije, na akreditirane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i ureda međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih obitelji koji su nositelji posebnih osobnih karata, odnosno identifikacijskih dokumenata izdanih od Ministarstva vanjskih  poslova i Generalnog sekretarijata Vlade.

Također se ne primjenjuje na maloljetne osobe starosti do 12 godina, ako roditelj, staratelj ili druga osoba koja je u pratnji djeteta posjeduje negativan test, ukoliko je potreban, na strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Srbiji, na pripadnike stranih vojnih, policijskih i drugih službi sigurnosti koji su u tranzitu preko teritorije Srbije ili dolaze u tu zemlju radi izvršenja službenih zadataka uz prethodnu najavu.

Uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primjenjuje se na strane državljane prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza osoba u ili kroz Srbiju.

Riječ je o posadama teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom prometu, on se ograničava na razdoblje ne duže od 12 sati od trenutka ulaska na teritorij Srbije.

To se također odnosi na posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriju Srbije, on se ograničava na razdoblje ne duže od 90 sati za brodske sastave i 60 sati za samohodna plovila od momenta ulaska na teritorij Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na razdoblje ne duže od 72 sata za brodske sastave i 54 sata za samohodna plovila od trenutka ulaska na teritorij Srbije u slučaju nizvodne plovidbe.

Odnosi se i na posade autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Srbija te na posade željezničkih vozila i vozopratno osoblje, humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.

Uslov za ulazak u Srbiju ne primjenjuje se na državljane susjednih zemalja iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriju Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da osoba obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uvjetom reciprociteta.

Uslov za ulazak ne primjenjuju se na državljane susjednih zemalja koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriju Srbije, kojima je poslodavac iz Srbije izdao dokument o radnom angažiranju, pod uvjetom reciprociteta.

Državljanima Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Srbiji kao i članovima diplomatsko-konzularnog osoblja i članovima njihovih porodica, koji ne posjeduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 od strane referentne laboratorije zemlje iz koje dolaze, ne stariji od 48 sati od datuma izdavanja rezultata, određuje se mjera karantina u kućnim uvjetima u trajanju od 10 dana i upozoravaju se na obvezu javljanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 sata od sata prelaska državne granice.

Mjera karantina u kućnim uvjetima prestaje važiti prije isteka razdoblja na koji je izrečena, ako osoba kojoj je određena u razdoblju trajanja mjere dobije negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdan od referentne laboratorije u Srbiji. Osobe se javljaju COVID ambulanti ili zavodu za javno zdravlje putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs.

Obaveza javljanja ambulanti ili zavodu za javno zdravlje ne odnosi se na akreditirane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i ureda međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih obitelji koji su nositelji posebnih osobnih  karata, odnosno identifikacijskih dokumenata izdanih od Ministarstva vanjskih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade.

Ne odnosi se također na osobe iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriju Srbije, a koji su dužni prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu posjedovati dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da osoba obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu.

Također se ne odnosi na osobe koje su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni u Srbiji, kojima je poslodavac iz Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, zatim na posadu i kabinsko osoblje aviona čije je krajnje odredište Srbija, na članove posade prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza osoba u ili kroz Srbiju, kada se radi o posadama te teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom prometu on se ograničava na razdoblje ne duže od 12 sati od ulaska u Srbiju.

Potom se ne odnosi na teretne brodove koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Srbije, isti se ograničava na razdoblje ne duže od 90 sati za brodske sastave i 60 sati za samohodna plovila od momenta ulaska na teritorij Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na razdoblje ne duže od 72 sata za brodske sastave i 54 sata za samohodna plovila od trenutka ulaska na teritorij Srbije u slučaju nizvodne plovidbe.

Obveza se ne odnosi na autobuse u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Srbija, željeznička vozila i vozopratno osoblje te humanitarne konvoje ugovorene diplomatskim putem, saopćeno je iz Granične policije BiH.


Izvorni članak: Od nedjelje nove mjere za ulazak u Srbiju