Ponovno brojanje glasačkih listića u osam osnovnih izbornih jedinica, među kojima su Srebrenik i Gradačac

Centralna izborna komisija BiH donijela je sinoć na hitnoj sjednici Naredbu (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz osam osnovnih izbornih jedinica: Teslić, Zavidovići, Kakanj, Petrovac, Gacko, Gradačac, Srebrenik i Gradiška.

Naredbom je obuhvaćeno i brojanje glasova birača koji su glasali na redovnom biračkom mjestu u Generalnom konzulatu u Minhenu, odakle je glasački materijal stigao u Glavni centar za brojanje nakon utvrđivanja izbornih rezultata a prije njihovog potvrđivanja.

Nova ponovna brojanja počet će danas oko 9.00 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra), a u skladu s dinamikom brojanja glasačkih listića iz prethodnih naredbi.

– Naredba će biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja – saopćio je Ured za informiranje CIK BiH.


Izvorni članak: Ponovno brojanje glasačkih listića u osam osnovnih izbornih jedinica, među kojima su Srebrenik i Gradačac