Danas novo brojanje glasova sa biračkih mjesta iz osam bh. općina

U Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra) danas će u skladu sa dinamikom brojanja glasačkih listića iz prethodnioh naredbi početi ponovno brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz osam osnovnih izbornih jedinica i to Teslić, Zavidovići, Kakanj, Petrovac, Gacko, Gradačac, Srebrenik i Gradiška.

Centralna izborna komisija BiH je naime donijela naredbu, po zahtjevu ili po službenoj dužnosti, kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz navedenih osam osnovnih izbornih jedinica.

Naredbom je obuhvaćeno i brojanje glasova birača koji su glasali na redovnom biračkom mjestu u Generalnom konzulatu u Minhenu, odakle je glasački materijal stigao u Glavni centar za brojanje nakon utvrđivanja izbornih rezultata a prije njihovog potvrđivanja.

Naredba je objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.


Izvorni članak: Danas novo brojanje glasova sa biračkih mjesta iz osam bh. općina