Kafedžić: Nepravilnosti u zapošljavanju, javnim nabavkama, diplomama

Konferenciji prisustvuju ambasadori SAD Eric Nelson, savjetnik Ureda Eric Larson, Velike Britanije Matthew Field, šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler, šefica Misije OSCE-a Katleen Kavalec, glavna tužiteljica Tužilaštva KS Sabina Sarajlija, komesar Uprave policije MUP KS Nusret Selimović.

Šef Ureda Erduan Kafedžić u svom obraćanju kazao je Ured izradio detaljnu analizu kojom su detektovane slabosti i utvrđeni koraci za jačanje antikoruptivnih aktivnosti.

„Ured je okončao provjere za 200 nosilaca javnih funkcija na osnovu Zakona o provjeri imovine nosilaca javnih funkcija. Kod 128 utvrđen je nesrazmjer prijavljenih podataka i onih do kojih je Ured došao provjerom podataka. Pet predmeta možemo okvalifkovati kao grubo kršenje Zakona. Ured će uputiti krivične prijave Tužilaštvu KS. U toku 2020. godine 227 nosilaca javnih funkcija je prekršajno kažnjeno“, kazao je Kafedžić.

Javne nabavke su također bile predmet analize Ureda.

„59 postupaka javnih nabavki, 33 postupke predviđena u pandemiji koronavirusa. U samo 10 slučajeva Ured nije imao primjedbi, tako pet nabavki već istražuju istražni organi. Kod dva postupka smo utvrdili pogrešno vođen postupak, dok smo kod 42 postupka utvrdili greške u tenderskoj dokumentaciji. KS je donio sistemsko rješenje Uredbom o kontroli javnih nabavki čija primjena počinje u janauru 2021. godine. Ured je razvio vlastiti informacioni sistem. Namjera je da javne nabavke budu zaista javne“, kazao je Kafedžić.

Ured je inicirao i vrlo aktuelno pitanje provjere diploma zaposlenih u javnom sektoru.

„Radi se o složenoj i obimnoj aktivnosti jer se radi o oko 29.000 zaposlenih u javnom sektoru. Do sada je provjerom obuhvaćeno 1.041 od kojih je za 15 utvrđeno da nisu validne. Sukob interesa je također pojava koja je obuhvaćena našom analizom i on je zabilježen u različitim oblastima. To pitanje je potrebno sistemski riješiti. Sukob interesa je u pravnoj praznini, nameće se potreba da se sistemski riješi kako bi se smanjio na najmanju moguću mjeru“, kazao je Kafedžić.

Kako je istaknuto raste broj prijava Uredu, a najviše njih se odnosi na nepravilnosti pri zapošljavanju, kao i javnih nabavki.

„Otkrili smo brojn nepravilnsoti u ugovorima o radu direktora javnih preduzeća, otkrili smo nepravilnosti u dodjeli sredstava iz budžeta neprofitnim organizacijama“, kazao je Kafedžić.

Ured predlaže donošenje pravnih propisa i zakona kako bi pospješila borba protiv korupcije.

To su Zakon o prevenciji korupcije kao izaštiti prijavitelja korupcije, Zakon o zabrani nepotizma i stranačkog zapošljavanja, usvajanje drugačijeg propisa dodjele sredstava iz Budžeta KS neprofitnim organizacijama, prenosi patria.


Izvorni članak: Kafedžić: Nepravilnosti u zapošljavanju, javnim nabavkama, diplomama