Pokrenuti sudski postupci protiv korisnika komunalnih usluga

JP RAD d.o.o. Lukavac obavještava korisnike usluga da su pokrenuti sudski postupci protiv korisnika komunalnih usluga koji imaju dugovanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga isporuke grijanja, vode i odvoda smeća.

Sudski postupci su pokrenuti protiv korisnika usluga koji nisu izmirili svoje obaveze u periodu od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine.

Iz JP RAD pozivaju sve korisnike komunalnih usluga da u što kraćem roku izmire dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću, kako bi izbjegli plaćanje sudskih troškova i zakonskih zateznih kamata.

Istovremeno se zahvaljuju korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze.


Izvorni članak: Pokrenuti sudski postupci protiv korisnika komunalnih usluga