Analiza stanja stanovništva: BiH bi za 50 godina mogla izgubiti više od polovice populacije

Stručne analize i predikcije predviđaju veliki pad broja stanovnika u Bosni i Hercegovini u narednih pet decenija i nalažu provedbu hitnih mjera i reformi populacione politike, javlja Anadolu Agency (AA).

Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini i Populacioni fond UN (UNFPA) u saradnji sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine i entitetskim statističkim zavodima predstavio je danas u Sarajevu Analizu stanje stanovništva i Projekciju stanovništva za period 2020-2070. godine u BiH.

Na prezentaciji se novinarima obratila rezidentna predstavnica UN-a za BiH Ingrid Mekdonald koja je istakla važnost analize i predikcije kretanja populacije.

Naglasivši važnost ljudskih resursa, a posebno u periodu pandemije, Mekdonald je kazala da BiH nažalost gubi svoj dragocjeni resurs, ljude.

“S manje rođene djece svake godine, s emigriranjem radno sposobnih ljudi i cijelih porodica, sve je teže realizirati programe ekonomskog razvoja BiH i zato je potrebno poduzeti hitne mjere”, kazala je Mekdonald.

Ona je također kazala da je od broja stanovnika važniji kvalitet ljudi izražen u stepenu obrazovanja i stečenim radnim sposobnostima te je navela da podaci Svjetske banke predviđaju da će beba rođena u BiH po odrastanju biti produktivna svega 58 posto od svog kapaciteta, što je znatno niže od predikcija za Evropu i Centralnu Aziju.

Regionalni predstavnik UNFPA i direktor te organizacije za Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Kosovo John Kenedi Mosoti također je naglasio važnost provedbe politika i programa za unapređenje kvalitete svakog pojedinca za šta je kazao da je važnija tema od samog broja stanovnika.

“Jesmo li spremni za Bosnu i Hercegovinu u 2070. godini, u 2050. ili pak u 2040.? Ne, nismo. Moramo učiniti nešto po tom pitanju kako bismo bili spremni”, kazao je Mosoti i dodao da rješenja moraju biti sveobuhvatna da bi promijenila negativne trendove.

On je kazao da sve češći medijski izvještaji govore o smanjenu populacije i sve većem broju mladih ljudi koji odlaze iz BiH te je dodao da su rezultati ovakvih naučnih analiza i projekcija važni za administraciju kako bi pripremila što kvalitetnije politike kao odgovor na taj izazov očuvanja ljudskog kapitala.

Predstavnik UNFPA upozorava da BiH spada u grupu zemalja sa najnižom niskom stopom fertiliteta i ističe da će se najvažnija demografska posljedica dugoročnog niskog fertiliteta vidjeti kroz smanjenje ukupnog broja žena u reproduktivnoj dobi, a što će još više dovesti do smanjenja ukupnog broja stanovnika.

Kontinuirane emigracije mladih, radno sposobnih stanovnika u razvijene zemlje, kao i ubrzano starenje stanovništva imaće također značajne posljedice na stanovništvo i razvoj.

Zamjenik direktorice Agencije za statistiku BiH Adnan Cerić govorio je o važnosti rada statističkih zavoda u BiH i izazovima s kojima se te institucije suočavaju u periodu pandemije COVID-19.

Ekspert nevladine organizacije “Sekons” i profesor Univerziteta u Beogradu Danilo Vuković predstavio je analizu stanovništva u BiH koje se smanjuje već decenijama, dok je ekspert s Karlovog univerziteta u Pragu Tomaš Kučera predstavio projekciju stanovništva za narednih pet decenija.

Vukanović je kazao da presjek stanja stanovništva radi zarad utvrđivanja stanja i da se mehanizmima političkog odlučivanja da jasan uvid u procese i za kreiranje novih populacionih politika.

On je istakao da za odluku o rađanju djeteta roditeljima trebaju finansijska stabilnost, obrazovni sistem koji na njih neće stvarati dodatni pritisak, razvijeno tržište rada i radnička prava te uređeno zdravstvo i drugi segmenti života.

Ukazujući na činjenicu da smanjenje populacije dodatno povećava važnost svakog pojedinca, odnosno njegove produktivnosti i sposobnost, Vukanović je kazao da se humani kapital mora razvijati integralno, sveobuhvatno.

Kučera je kazao da je istraživanje pokazalo da bi zadržavanje trenutnih socio-ekonomskih uslova moglo rezultirati smanjenjem populacije BiH za više od 50 posto u narednih 50 godina, odnosno s trenutnih 3,5 na svega 1,5 miliona.

On je također kazao da bi starije osobe sa stopom od više od 45 odsto u ukupnom stanovništvu moglo činiti najveću populacionu grupu.

“Takav, dosad neviđeni scenario, bi se negativno odrazilo posebno na obrazovanje, socijalnu zaštitu, zdravstvenu njegu i tržište rada”, kazao je Kučera.

Danas će biti održana i virtuelna rasprava o rezultatima studija, a kompletan izvještaj će biti objavljen na internet stranici Agencije za statistiku BiH.


Izvorni članak: Analiza stanja stanovništva: BiH bi za 50 godina mogla izgubiti više od polovice populacije