Poruka iz Jajca: Studenti jednoglasno – Bosna i Hercegovina je za sve nas!

Udruženje „Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini“ je u oktobru i novembru ove godine u sklopu projekta „Jačanje snage saradnje“ organizovalo šest radionica na univerzitetima u gore navedenim gradovima, kako bi sa studentima pokrenuli priču o reformi dejtonskog Ustava Bosne i Hercegovine te pronalaženju rješenja za tekuća politička i socio-ekonomska pitanja. Predavanja i radionice su imale za cilj da studentima pruže znanja i iskustva od vodećih BH stručnjaka u oblasti izgradnje ustava, pregovaranja i diplomatije. Između ostalog, studenti su mogli da čuju i uče od ambasadora Jakoba Fincija, ambasadora Igora Davidovića, ambasadora Draška Aćimovića, prof. Lamije Tanović, prof. Zlatka Hadžidedića, prof. Slavenka Grgurevića, prof. Dražena Barbarića, predsjednika East West Bridge International Jovana Kovačića, koordinatora projekta Roberta Jovanovića, te mladog savjetnika Damjana Jugovića i drugih…

Završni susret za 18 istaknutih studenata se održao u Jajcu u Hotelu “Turist 98” , od 20. do 22. novembra kada su imali priliku da usaglase tekst deklaracije o svom viđenju političkog i društvenog uređenja Bosne i Hercegovine i da predlože rješenja za tekuće probleme u društvu. Učesnicima u Jajcu se na otvaranju obratio ambasador SAD-a, Eric Nelson, koji je poručio da ima velika očekivanja od mladih ljudi u BiH i da reforme trebaju biti podstaknute od strane građana i izabranih predstavnika vlasti, te da se moraju voditi načelima dijaloga i kompromisa.

Susret u Jajcu je za mnoge učesnike bio prvi susret sa vršnjacima iz drugog entiteta, te prvo iskustvo debatiranja o suštinski važnim temama za svakog pojedinca. Studenti su postigli visok nivo saglasnosti po pitanju političkog sistema, ekonomskih reformi, borbe protiv korupcije, obrazovnog sistema, odlaska mladih, medija, zdravstvenog sektora te ekologije. Na kraju su poručili da žele da doprinesu stabilnosti i miru u Bosni i Hercegovini, te njenom putu ka boljoj budućnosti, pravednije i funkcionalnije državne strukture, u kojoj svi narodi i građani imaju jednaka prava i jadnake šanse za sve.

Igor Davidović: Studentima učesnicima na naprednoj radionici održanoj u Jajcu ukazana je prilika da se u svom nastojanju ka izradi projekcije budućeg izgleda i funkcionalnog oblika Bosine i Hercegovine, i ovom prilikom uvjere u složenost takvog poduhvata. S druge strane, nakon niza radionica održanih u šest gradova u BiH, potreba za ovakvim iskazivanjem vlastitog stava mladih postala je sasvim vidljiva i neupitna.

U projektu asocijacije Most Istok-Zapad (East- West Bridge) u BiH koja je organizator i izvođač ovovg skupa, polaznicima radionice sam u svojoj prezentaciji predstavio teorijske i praktične pristupe oblikovanju pregovaračkih stavova u kompleksnom okruženju, ali i metode praktičnog izvođenja pregovora. Svoje lično iskustvo u vođenju međunarodnih pregovora, ali i pregovaranja na unutrašnjem planu ponudio sam i putem konkretnih primjera u vođenju pregovora u kojim su ciljna tačka i tačka otpora veoma blizu jedna drugoj zbog izrazite polarizacije i normi tri nacionalne zajednice.

Ohrabruje kvalitet i korektnost kojom studenti argumentovano vode debatu, a naročito ohrabruje njihova spremnost da o najdelikatnijim pitanjima društvene stvarnosti u BiH otvoreno i sa punim uvažavanjem međusobno ponuđenih rješenja donesu zajednički usvojen stav i projekciju daljih nastojanja.

Zlatko Hadžidedić: naglasio je kao i ranije da Dejtonski ustav predstavlja samo formalnu verifikaciju međunarodnog plana o etničkoj podjeli Bosne i Hercegovine i stvaranju etnički čistih teritorija na njenom tlu, plana koji je prvi put iznesen na Lisabonskoj konferenciji u februaru 1992. godine pod pokroviteljstvom tadašnje Evropske zajednice. Dejtonski sporazum jeste predstavljao akt kojim je rat formalno okončan, ali u Dejtonski ustav ugrađen je princip etničkog razdvajanja i stvaranja etnički čistih teritorija, a već samo uvođenje tog principa na Lisabonskoj konferenciji predstavljalo je zapravo razlog za početak rata, kao jedinog mogućeg sredstava za kreiranje takvih teritorija na tlu BiH. Dok god je ovaj princip prisutan u poretku uspostavljenom nakon Dejtona, u Bosni i Hercegovini se ratni ciljevi o etničkom razdvajanju i zaokruživanju etnički čistih teritorija nastavljaju ostvarivati ne-ratnim, ali također nasilnim, pseudopolitičkim sredstvima. Bez napuštanja ovog principa kao ustavnog temelja, u ovoj zemlji se ne može uspotaviti ni trajan mir, a pogotovo se ne mogu stvoriti preduslovi za stabilan poredak. No, da bi ovaj princip zaista bio napušten od strane domaćih etničkih oligarhija, on mora prvo da bude odbačen od strane onih političkih krugova unutar međunarodne zajednice, koncentiranih oko današnje Evropske unije, koji su ga i stvorili i nametnuli, i tokom ovih godina uporno nastojali primijeniti u Bosni i Hercegovini, iako takav princip nisu primijenili niti u jednoj drugoj zemlji.

Dražen Barbarić : Bosna i Hercegovina je osuđena na permanentni dijalog. Ne postoji veće bogatstvo od uvažavanja različitih pogleda i stavova o istome, pa makar se u početnim fazama ukopali u suprotstavljene ‘narativne rovove’. Svaki oblik otvaranja demokratskoga deliberativnog prostora iskorak je iz potonjih i stvaranje kvalitativno nove situacije koja može generirati preklapajući konsenzus. Bez otvorenoga i iskrenoga razgovora mladih ljudi i međusobnoga približavanja političkih stavova ova zemlja je osuđena na životarenje ili propast.

Jovan Kovačić : Predsjednik East West Bridge International govorio je studentima putem video linka o tom vremenu i okolnosdtima kada se prije 25 godina potpisivao Dejtonski mirovni sporazum jer je tada kao novinar Rojtera bio na licu mjesta pregovora u Dejtonu i prvi dobio vijest o tom sporazumu. Tom prilikom je odgovarao i na pitanja studenata

Jakob Finci: Predsjednik East West Bridge u BiH govorio je studentima također putem video linka o tome kako se nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma borio za ljudska prava manjina kojima su dejtonskim sporazumom oduzeta, da se ne mogu kandidovati za članove predsjedništva. Istovremeno zalagao se i za prava svih ostalih naroda i građana u cijeloj BiH, te je 2009. godine dobio presudu u Strazburu u korist svih manjina koji su po ovom osnovu diskriminirani. Tom prilikom je odgovarao i na pitanja studenata

Draško Aćimović: Došlo je vrijeme da se sklone sa političke scene BiH političari koji su građane osiromašili, natjerali da odu iz zemlje koristeći za svoje loše postupke vrlo često Dejtonski sporazum kao opravdanje. Nije patriota onaj koji krade od svoga naroda već onaj koji se bori da njegov narod živi dobro i u miru, a Dejtonski sporazum koji je dinio mir, sada treba iskoristiti, da donese dobar život svim građanima BIH.

Slavenko Grgurević: Projekat je ustvrdio snažan kreativan i prevratnički potencijal mladih ljudi , njihovih ideja i svu sterilnost oveštalih formi , sadržaja i pojedinih ličnosti iz javnog diskursa u BiH. Projekat je refleksija stanja u Regionu, ali i značaja saradnje za neophodni razvoj civilnog sektora kao glavne motivacione snage za reformu javnog sektora. Njihova međusobna saradnja je mehanizam promena. Mladi, kvalitetni ljudi na mestima gde se odlučuje u javnim poslovima su ključ te saradnje. Izabrani najbolji mladi ljudi prepoznati u ovom projektu treba kroz njihov dalji rad u EWB pripremati za poslove u javnom sektoru.

Ovo je važno upravo sada kada međunarodna zajednica konkretnim akcijama podrške čini promene očekivanim i realnim u BiH i Regionu.

Dve su grupe faktora koji upućuju na taj zaključak kao strateški okviri regionalne saradnje i operativni pravci unutar reginalnog povezivanja.

Strateški faktori (demokratski izabrana politička vođstva i opredeljenost u pravcu euroatlantskih integracija i ekonomska integracija Regiona kroz finansijsku podršku EU od 9 mlrd€ “mini šengenu” u periodu 2021 – 2024 i operativn faktori (ekonomska saradnja i razvoj preduzetništva, obrazovanje i kultura unutar Regiona) su konačni jasni i konkretni uslovi i zadaci od kojih DIREKTNO zavisi učlanjenje zemalja Zapadnog Balkana u EU.

Dalje sve zavisi od nas i naše sposobnosti da to realizujemo.

Robert Jovanović: Bilo mi je veliko zadovoljstvo i neopisivo divno iskustvo kao koordinator ovog projekta, raditi sa svim tim mladim ljudima istaknutim studentima sa šest BH univerziteta koji su kroz ove radonice pokazali visok stepen tolerancije i međusobno uvažavanje. Stavove i zaključke koje su iznijeli i usaglasali u Jajcu u vidu deklaracije o budućnosti BiH donijeli su konsenzusom u veoma kratkom periodu tokom trodnevnog rada, o nizu veoma važnih pitanja i mjera koje mogu popraviti stanje u BiH.

Stekli smo dojam da bi i ovaj tekst koji su studenti zajedno usvojili mogli još unaprijediti i učiniti ga još boljim, te dopuniti sa novim prijedlozima mjera iz drugih važnih oblasti. Naravno, ništa od ovoga što su oni samostalno donijeli kao zaključke na naprednoj radionici nakon svih predavanja, ne možemo im zamjeriti ukoliko su neki zaključci nepotpuni ili u nekim segmentima neprecizni. Ali im svakako možemo čestitati na otvorenosti i spremnosti da zajedno promišljaju o svim teškim problemima koje nam je dejtonski ustav donio, a oni kao mladi ljudi danas u tom okviru žive i trpe veliku štetu kroz više aspekata.

Sa ove napredne radionice posebno možemo izdvojiti kao iskorak u javnom prostoru jedinstveni stav studenata, kao empatiju za stanovnike Brčko distrikta čiji su studenti predstavnici ovom prilikom ukazali na veliku diskriminaciju naroda i građana sa područja distrikta Brčko koji po ovakvom dejtonskom Ustavu nemaju temeljeno ljudsko pravo da budu birani kao članovi predjedništva BiH. Dakle pored svih poznatih presuda iz Strazbura koje govore o diskriminaciji, u distriktu Brčko posebno je izražena činjenica da je njima to pravo onemogućeno i uskraćeno, jer ne mogu dati predstavnika niti jednog konstitutivnog naroda za člana predsjedništva BiH. Nadalje se kroz diskusiju došlo do sljedeće suštine, da Evropska konvencija o ljudskim pravima kaže da svaki čovjek u svojoj državi treba imati pravo da bira i bude biran za sve nivoe vlasti što potvrđuju do sada sve donesene presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura. Dakle iz toga dalje jasno proizilazi da se po toj Evropskoj konvenciji za ljudskaq prava ne može nikome osporiti pravo ko živi na bilo kom pedlju u BiH legitimitet da može biti kandidat za člana predsjedništva BiH, što do sada dejtonskim ustavom nije tako.

Diskusija je započeta i o kontradiktornim modelima koje koristimo za kandidaturu bilo kog člana predsjedništva koji ima državljanstvo BiH i ima pravo na to iako nije rođen u BiH u odnosu na one koji jesu rođeni u BiH i tu žive u kontinuitetu a opet nemaju to pravo da se kandiduju, zavisno u kom entitetu žive, odnosno u Brčko distriktu gdje to pravo nemaju nikako!

Mladi studenti koji danas žive a nisu bili ni rođeni kada je nakon rata u BiH na snagu stupio ovakav dejtonski Ustav naravno nisu nizašta krivi a trpe tešku diskriminaciju, kao i ostali narodi i građani u BiH.

I na kraju mnogobrojnih dobrih diskusija moglo se čuti od nekih studenata i prijedlog koji sve ove diskriminacije građana BiH uvažava te ide ka tome kao logičnom rješenju da svi građani sa bilo kog pedlja BiH biraju jednog predsjednika za cijelu BiH.

East West Bridge u BiH može biti platforma civilnom društvu za široku raspravu o svemu ovome u narednom period kako bismo otklonili sve manjkavosti i došli do modela pravednije i funkcionalnije državne strukture, u kojoj svi narodi i građani imaju jednaka prava i jadnake šanse za sve. Budućim generacijama koje dolaze to trebamo obezbjediti ali i ovima koji sada žive!

U nastavku je tekst deklaracije usvojen konsenzusom u Jajcu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bosna i Hercegovina za sve nas!
Na naprednoj radionici „Korištenje snage saradnje“ održanoj u Jajcu u periodu 20.-22.11.2020. godine, a povodom 25. godišnjice od uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, u kojoj su učestvovali studenti iz Banje Luke, Bijeljine, Brčkog, Mostara, Sarajeva i Tuzle, usvojeni su prijedlozi za unapređenje sistema različitih nivoa vlasti u sljedećim oblastima:
Zalažemo se za čvrsto opredjeljenje Bosne i Hercegovine ka poštivanju evropskih vrijednosti i ideja, kao i ka usklađivanju pravnih propisa sa pravom Evropske Unije, te ohrabrujemo osnaživanje regionalne saradnje (podrška inicijativi „Mini šengena“) i bilateralnih odnosa.
Uvažavajući doprinos Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u zaustavljanju oružanog sukoba i uspostavljanju demokratskog poretka, vjerujemo da je došlo vrijeme za ispravljanje manjkavosti Aneksa IV, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine, u segmentu sprovođenja svih relevantnih presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te Evropskog suda za ljudska prava. Na taj način, potvrđujemo konstitutivnost naroda kao temeljnog načela Ustava, ali takođe se omogućuje da svi građani Bosne i Hercegovine, uključujući građane Brčko Distrikta, mogu birati i biti birani za sve nivoe vlasti.
Zalažemo se za potpuno ostvarivanje svih političkih prava za sve građane Bosne i Hercegovine, i legitimno predstavljanje naroda kao temelj budućnosti Bosne i Hercegovine.
Privrženi smo ostvarivanju načela narodne i državne suverenosti i njenog djelovanja unutar svake od tri grane vlasti. Suprotstavljamo se praksi izmještanja donošenja relevantnih odluka iz institucija Bosne i Hercegovine, što predstavlja negiranje značaja smisla demokratskog političkog sistema.
Želimo da vlast na svim nivoima radi u interesu građana Bosne i Hercegovine.
Prepoznajući korupciju kao jedan od gorućih problema u društvu pozivamo na sistematsku borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u svim porama društva. Nadležne institucije koje su zadužene za iskorjenjivanje korupcije moraju preduzeti odlučne korake putem svih dostupnih mehanizama i koristeći se uspješnim primjerima praksi.
U zajedničkom interesu svih građana je ekonomska reforma kao osnov ekonomske samoodrživosti, te ekonomski nezavisne i suverene države. Uvjereni smo da bi smanjenje poreza i doprinosa za nove investicione cikluse, uključujući i one iz dijaspore, dovelo do poboljšanja uslova za razvoj domaćeg tržišta. Domaću proizvodnju je moguće unaprijediti pružanjem stimulacija realnom sektoru.
Neophodna je revizija postojeće javne uprave u cilju implementacije načela meritokracije, po ključu da profesionalne funkcije dobijaju stručna lica ne uzimajući u obzir njihovu političku pripadnost i implementacija novih normi i zakona radi sprečavanja stranačkog i političkog zapošljavanja lica na stručne funkcije.
Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini potrebno je usklađivati sa najboljim svjetskim standardima. Snažno se protivimo elementima segregacije i diskriminacije u obrazovnim sistemima. Krajnje je vrijeme da obrazovni sistem odgovori potrebama tržišta rada, te da tržište rada omogući sticanje praktičnog iskustva učenicima i studentima. Omogućiti nadarenim pojedincima i stručnjacima, kako domaćim, tako i onim koji su napustili zemlju, da imaju aktivnu i savjetodavnu ulogu u reformi obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Ohrabrujemo učenike i studente, te rukovodstva obrazovnih institucija, da još više učestvuju i podrže programe razmjena učenika i studenata, kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i izvan granica Bosne i Hercegovine.
Smatramo da je neophodna potpuna sloboda u nastavnom i naučnoistraživačkom radu, te umjetničkom stvaralaštvu bez miješanja javnih vlasti u izvođenju naučno-nastavnih procesa kao temelj slobodne misli, obrazovnog i naučnog napretka.
Mladi su identifikovali dva ključna problema odlaska iz Bosne i Hercegovine a to su politička i socio-ekonomska nestabilnost. Urgiramo prema nadležnim vlastima da prema mladim ljudima izađu sa konkretnim mjerama koje će dovesti do sprečavanja daljeg odlaska i promovisati aktivan povratak istih.
Saglasni smo da je neophodno pristupiti depolitizaciji medija naročito na javne medijske servise. Pozivamo regulatorna tijela da preuzmu snažniju i aktivniju ulogu u ispunjavanju svojih zakonskih obaveza na način da osiguraju efikasne mehanizme koje će omogućiti objektivno i nepristrasno izvještavanje u javnim medijskim servisima u Bosni i Hercegovini.
Reforma zdravstvenog sektora treba da osigura poboljšanje primarne zdravstvene zaštite i dovede do stvaranja zadovoljavajućih uslova za rad medicinskog osoblja. Zahtijevamo da se omogući zdravstvena skrb svim građanima Bosne i Hercegovine na bilo kom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine ukoliko posjeduju odgovarajuće osiguranje jednog od zavoda za zdravstveno osiguranje.
Naglašavamo potrebu unapređenja nadzornog sistema u izbornom procesu , te uvođenja elektronskog skeniranja glasova.
Potrebno je uvesti sistem e-građanin (upotreba digitalizacije i e-platformi) radi smanjenja administrativnih troškova, administrativnog aparata, te bolje učinkovitosti javnog sektora.
Dužnost svih nas jeste da budućim naraštajima obezbijedimo iste ili bolje uslove u kojima će moći da se razvijaju i žive u zdravoj životnoj sredini. Želimo Bosnu i Hercegovinu koja će uspjeti da sačuva sve svoje ljepote i prirodne resurse da bi isti bili pristupačni kako građanima Bosne i Hercegovine, tako i dobronamjernim posjetiocima. Zahtijevamo poštivanje i pooštravanje propisa kojima se:
Štite sva šumska i biološka područja,
Strogo kažnjava nepropisno odlaganje otpada,
Podržava segment reciklaže i korištenje biorazgradivih materijala (ekološko upravljanje otpadom),
Štite vodene površine od zagađenja i uništenja,
Reguliše strateško planiranje prilikom izgradnje infrastrukturnih objekata, uz uključivanje lokalne zajednice u donošenju najboljih odluka,
Unapređuju nivoi zaštite kvaliteta vazduha i hrane,
Bolje definišu uslovi davanja koncesija na prirodne resurse i dobra.
Nadamo se da će period pred nama biti obilježen stabilnošću, vidljivim ekonomskim rastom te blagostanjem svih stanovnika Bosne i Hercegovine.
Donesno u Jajcu, 22.11. 2020. godine

*Stavovi koji su izneseni i upisani u vidu deklaracije u Jajcu odražavaju isključivo stavove studenata koji su učestvovali u donošenju ovih zaključaka konsenzusom, a ne organizacije East West Bridge u BiH koji su bili organizatori ove napredne studentske radionice, i ne odražavaju stavove Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini koji su bili partner podrške ovom projektu.

Obraćanje ambasadora Nelsona je dosupno na linku:

Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.


Izvorni članak: Poruka iz Jajca: Studenti jednoglasno – Bosna i Hercegovina je za sve nas!