Stari most obojen u plavo povodom Svjetskog dana djeteta

Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih naroda univerzalni je dokument posvećen djeci, te izraz potrebe da im se obezbijedi posebna zaštita i briga, obzirom da postojeći sistem zaštite prava i sloboda građana na međunarodnom planu nije bio dovoljna garancija i za zaštitu prava i interesa djece.

S ciljem boljeg razumijevanja sve djece, generalna skupština UN-a na današnji dan 1959. godine usvojila je deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. i “Konvenciju o pravima djeteta”.

Ovaj datum se od tog dana u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan djeteta.


Izvorni članak: Stari most obojen u plavo povodom Svjetskog dana djeteta