Novalić s ministrima radio na mjerama za zaštitu rijeka

Dogovorena je izmjena i dopuna nekoliko pravilnika. U resoru okoliša i turizma u tijeku su izmjene Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu i to na način da će ovo federalno ministarstvo preuzeti izdavanje okolišnih dozvola za kapacitet preko 150 kW.

Radi se i na pravilniku o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije. Tim izmjenama se definira osnivanje posebnih komisija za ocjenu studija utjecaja na okoliš prilikom izgradnje pogona za proizvodnju hidroelektrične energije.

U izradi je i izmjena spomenutih pravilnika sudjeluju i predstavnici Koalicije za zaštitu rijeka.

Kad je u pitanju resor energije, rudarstva i industrije, između ostalog, od 1. siječnja 2021. godine neće se produžavati davanje poticaja za mini hidroelektrane, a sredstva predviđena za to preusmjerit će se kao poticaji drugim obnovljivim izvorima energije.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u skladu s ranijim zaključkom Vlade FBiH krenulo u izmjene Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku koji će precizirati način mjerenja dozvoljenog protoka u kojem mini hidroelektrana smije raditi.

Cilj je da se ekološki prihvatljiv protok mjeri u realnom vremenu i IT sustavom automatski očitava u agencijama za vode kako bi agencije mogle reagirati u slučaju da mini hidroelektrana ne poštuje princip ekološki prihvatljivog protoka.

Također je istaknuto da se instrumenti Kataloga kriterija o održivom razvoju ugrade u pravila o dodjeli koncesija što će biti preporučeno i županijama.

Sudionici sastanka upoznati su i s analizom koja, između ostalog, ukazuje da u ovoj godini nije izdata niti jedna energetska dozvola s federalnog nivoa kako bi bila izgrađena mini hidroelektrana.

Prethodne tri godine izdavana je godišnje po jedna dozvola za ove svrhe, dok je u 2014. i 2015. godini izdato po 11 ovakvih dozvola, s tim da su dozvole u 2015. godini izdate prije dolaska aktualnog saziva Vlade.

Tijekom sastanka govorilo se i o dugoročnim mjerama u cilju spašavanja naših rijeka, među kojima je ustavna zaštita vode i prava na pitku vodu.

Na predstojećoj sjednici Vlade FBiH očekuje se informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima kao i one koje će uslijediti, a vezano za postupanje po spomenutom zaključku Parlamenta i zahtjeva Koalicije za zaštitu rijeka, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacija BiH za odnose s javnošću.


Izvorni članak: Novalić s ministrima radio na mjerama za zaštitu rijeka