Način glasanja građana koji su pozitivni na COVID -19

Na koji način će glasati građani koji su pozitivni na COVID -19, pojasnila nam je članica Gradske izborne komisije Tuzla Asja Kravić.
Pravilnikom o provođenju izbora u BiH je propisano da birač pozitivan na COVID-19, kojem je određena izolacija ili hospitalizacija da bi ostvario biračko pravo dužan je najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora lično (putem e-maila, faks aparata ili telefonskih aplikacija ili putem drugog lica), dostaviti izbornoj komisiji, zahtjev za glasanje, medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na covid-19 i/ili akt nadležnog organa kojim mu je određena izolacija ili hospitalizacija.

Birač kojem je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora, ili na sam dan izbora, zahtjev za glasanje je dužan dostaviti najkasnije na dan izbora do 9,00 sati.

Potpisan zahtjev potrebno je dostaviti Gradskoj izbornoj komisiji Tuzla, na jedan od slijedećih načina:

na e-mail: gikcovidtim@tuzla.ba ili
na fax: 035/307-301 ili
na viber 060/303 20 26 (fotografiju zahtjeva) ili
putem drugog lica (dostavom zahtjeva na adresu: Gradska izborna komisija ZAVNOBIH-a br. 11, 4. sprat)
Glasanje ovih birača se obavlja putem kovertiranog glasačkog listića koji se izuzima sa redovnog biračkog mjesta.
Prema preporuci CIK-a u posebnom mobilnom timu treba biti najmanje jedan zdravstveni radnik, a najmanje jedan član ovog posebnog mobilnog tima mora biti opremljen specijalnom zaštitnom opremom, koja obavezno sadrži zaštitni kombinezon, masku, rukavice i po mogućnosti, vizir.
Imajući u vidu da prijave za glasanje putem posebnog mobilnog tima i dalje pristižu, na području Grada Tuzle imat ćemo najmanje 2 posebna mobilna tima.

(tuzlarije.net)

The post Način glasanja građana koji su pozitivni na COVID -19 appeared first on Portal Gračanički.ba – Vijesti iz Gračanice.


Izvorni članak: Način glasanja građana koji su pozitivni na COVID -19