OIK Lukavac objavio upute za glasače koji su pozitivni na COVID-19

U skladu sa Pravilnikom o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini birač pozitivan na COVID-19, kojem je određena izolacija ili hospitalizacija, da bi ostvario pravo glasa, dužan je najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora lično (putem e-maila, faks aparata ili  putem drugog lica), dostaviti Općinskoj izbornoj  komisiji, zahtjev za glasanje putem posebnog mobilnog tima uz  medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 i/ili  dokaz da mu je izrečena mjera nadležnog organa o obaveznoj izolaciji ili je u evidenciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama lica.

Ukoliko birač ne posjeduuje medicinski nalaz ili akt nadležnog organa , osnovanost zahtjeva će se cijeniti uvidom u službenu evidenciju nadležnih organa o ovim kategorijama lica koje se po zahtjevu dostavljaju OIK-u.

Birač kojem je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora, ili na sam dan izbora, zahtjev za glasanje je dužan dostaviti najkasnije na dan izbora do 9,00 sati.

Glasanje ovih birača se obavlja putem posebnih mobilnih timova koji će doći na adresu birača navedenu u zahtjevu. Glasanje se obavlja putem kovertiranog glasačkog listića koji se izuzima sa redovnog biračkog mjesta.

Ovim putem obavještavamo birače pozitivne na COVID-19 i one kojima je određena izolacija zbog kontakta sa pozitivnim licem na COVID-19 da, ukoliko žele ostvariti pravo glasa na Lokalnim izborima 2020. godine, potrebno je da Općinskoj izbornoj komisiji Lukavac  podnesu zahtjev za glasanje putem posebnog mobilnog tima.

Potpisan zahtjev potrebno je dostaviti  komisiji, počev od ponedeljka, 09.11.2020. godine, na jedan od slijedećih načina: na e-mail: oik.lukavac@hotmail.com ili na fax: 035/366-731 ili putem drugog lica (dostavom zahtjeva na adresu: Općinska izborna komisija Lukavac, Trg slobode bb).

U prilogu ovog obavještenja se nalazi obrazac Zahtjeva za glasanje putem posebnog mobilnog tima, sa svim podacima koji su potrebni da bi birač ostvario pravo da glasa putem posebnog mobilnog tima.

Ukoliko birač nije u mogućnosti preuzeti i popuniti priloženi zahtjev, može svojeručno sačiniti zahtjev sa svim navedenim podacima i poslati ga  Općinskoj  izbornoj komisiji Lukavac, na jedan od gore navedenih načina.

Sve dodatne informacije podnosioci zahtjeva mogu dobiti putem telefona: 035/553-253.

Zahtjev za glasanje putem mobilnog tima možete preuzeti ovdje.


Izvorni članak: OIK Lukavac objavio upute za glasače koji su pozitivni na COVID-19