Danas počeo štrajk sindikata BH Telecoma i HT Mostar

Sindikati kompanija BH Telecom i Hrvatske telekomunikacija Mostar najavili su štrajk 26. oktobra zbog odbijanja Vlade Federacije da potpiše granski kolektivni ugovor u oblasti telekomunikacija na dvije godine.

Njegovo nepotpisivanje, kako kažu u Sindikatu, stvara nesigurnost radnicima. Iako dokument nema veze sa platama, žele obezbijediti visoka prava i primanja pod bilo kojim uvjetima, što je privilegija koju sebi u vrijeme pandemije ne mogu priuštiti radnici iz privatnog sektora. No, sindikatima ovih kompanija to nije dovoljno, pa su odlučili tražiti i vlasništvo nad dionicama.
“Radnici imaju pravo kao i svi drugi radnici u procesu privatizacija na određene dionice u kompaniji, i to pravo je dato kolektivnim ugovorom 2006. godine, ali nikada nije preneseno na radnike BH Telecoma. Tačno je da je Sindikat BH Telecoma u ime radnika pokrenuo određenu tužbu kojom bi se taj prenos dionica, odnosno vlasnički udio radnika prenio na njih”, kazao nam je Fikret Alić, predsjednik Sindikata BH Telecoma.

Predsjednik Sindikata HT Mostar Saša Živković naveo je da su više od mjesec oba sindikata, uprave obje kompanije i resorni ministar saglasni za zaključivanje kolektivnog ugovora, ali se to, ipak, ne dešava.
Dodao je da ne vide razlog za to, osim ako nije planirana neka privatizacija ispod stola.

Posebno zabrinjavajućom smatraju činjenicu da je u prethodnim mjesecima Vlada FBiH produžila važenje granskih kolektivnih ugovora za sve oblasti u okviru svoje nadležnosti (javna uprava, elektroenergetika, poštanski saobraćaj, oblast rudarstva, policija, zdravstvo, željeznički saobraćaj).

The post Danas počeo štrajk sindikata BH Telecoma i HT Mostar appeared first on usn.ba.


Izvorni članak: Danas počeo štrajk sindikata BH Telecoma i HT Mostar