Stanogradnja u BiH ne posustaje uprkos pandemiji

Na ovo ukazuje broj izdatih odobrenja za građenje za stanove za period januar-septembar ove godine koji je u odnosu na isti period lani veći za 20,8 posto nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da je sveukupno broj izdatih dozvola za građenje za devet mjeseci ove godine manji za 8,8 posto.

Samo septembru su izdata odobrenja za građenje 845 stanova, od čega većinu, 779, čine stanovi u novogradnji. Ostatak stanova uključuje dogradnju/nadogradnju, obnavljanje ruševnih zgrada, prenamjene prostora i ostale rekonstrukcije.

Brој prеdviđеnih stаnоvа zа grаdnju u septembru 2020. gоdinе u оdnоsu nа brој prеdviđеnih stаnоvа zа grаdnju u 2019. gоdini veći је zа 32,5 posto, а u оdnоsu nа septembar 2019. veći је čak zа 74,6 posto.

Inače, sveukupno je u septembru izdato 345 odobrenja za građenje, od čega 270 za objekte visokogradnje a 75 za objekte niskogradnje.

U prvih šest mjeseci 2020. godine u BiH je izgrađeno 1.245 stanova, što predstavlja rast za 6,1% u odnosu na isti period 2019. godine, prenosi indikator.


Izvorni članak: Stanogradnja u BiH ne posustaje uprkos pandemiji