Grad Gračanicu posjetili predstavnici Njemačke ambasade, BH MAC-a- Ured u Tuzli i Deminerska organizacija MDDC

Juče su grad Gračanicu posjetili predstavnici Njemačke ambasade, pukovnik Kai Naepel, predstavnici BH MAC-a- Ured u Tuzli i predstavnici Deminerske organizacije MDDC- Centar za obuku pasa i uklanjanje mina u BiH i zajedno sa Pomoćnikom gradonačelnika za civilnu zaštitu Mustafom Bajićem obišli lokaciju projekta MSP Lendići, površine od 654.510 m2 .

Radi se o vrlo važnom projektu, koji je lociran između mjesnih zajednica Gračanice, Lendića, Stjepan Polja i Malešića čijim deminiranjem bi se stvorili preduslovi za povratak prijeratnog stanovništva, neometan ulazak u šumsko područje radi lova, ubiranja šumskih plodova i korištenje drvnih resursa, te korištenje obradivih površina u svrhu razvoja poljoprivrede i stočarstva, kao i sigurnije okruženje za stanovnike okolnih naselja.

Pukovnik nas je izvjestio da će Njemačka vlada finansirati ovaj projekat, i da je odabran izvođač radova, tako da ukoliko vremenske prilike posluže na naše veliko zadovoljstvo uskoro se očekuje otvaranje radilišta. Radi se o novoj metodi protiv minskih akcija Sistemska istraga ( SI).

Zaključno sa mjesecom oktobrom 2020. godine na području Grada Gračanica ukupno deminirana površina (od 1996. do kraja 2020. godine) iznosi 1.485.834,77 m2.

Predstavnicima Njemačke ambasade, Njemačkoj vladi i građanima SR Njemačke u ime Gradonačelnika i svoje lično ime zahvalio se Pomoćnik gradonačelnika Mustafa Bajići na svim dosadašnjim donacijama koje su uticale na smanjenju rizika i opasnosti od minskoeksplozivnih sredstava i stvaranju sigurnijeg života građana na ovim prostorima.

The post Grad Gračanicu posjetili predstavnici Njemačke ambasade, BH MAC-a- Ured u Tuzli i Deminerska organizacija MDDC first appeared on Portal Gračanički.ba – Vijesti iz Gračanice.


Izvorni članak: Grad Gračanicu posjetili predstavnici Njemačke ambasade, BH MAC-a- Ured u Tuzli i Deminerska organizacija MDDC