BHAAAS održao 14. godišnji sastanak / Veoma uspješna godina za BHAAAS, stigle pohvale i od američkog ambasadora u BiH Erica Nelsona

‌‌Iako‌ ‌je‌ ‌zbog‌ ‌pandemije‌ ‌koronavirusa‌ ‌ovogodišnji‌ ‌sastanak‌ ‌održan‌ ‌online,‌ ‌to‌ ‌nije‌ ‌spriječilo‌ ‌veliki‌ ‌broj‌ ‌članova,‌ ‌simpatizera,‌ ‌zainteresovanih‌ ‌pojedinaca,‌ ‌predstavnika‌ ‌ustanova‌ ‌i‌ ‌organizacija‌ ‌iz‌ ‌cijelog‌ ‌svijeta‌ ‌da‌ ‌prisustvuju‌ ‌ovom‌ ‌događaju.‌ ‌

BHAAAS održao 14. godišnji sastanak – PR / Haber.ba

Sastanak‌ ‌je‌ ‌otvorio‌ ‌ambasador‌ ‌SAD‌ ‌u‌ ‌BiH‌ ‌g.‌ ‌Eric‌ ‌Nelson‌ ‌koji‌ ‌je‌ ‌istakao‌ ‌značaj‌ ‌BHAAAS-a‌ ‌za‌ ‌BiH‌ ‌naročito‌ ‌u‌ ‌segmentu‌ ‌transfera‌ ‌znanja.‌ ‌Ambasador‌ ‌Nelson‌ ‌je‌ ‌pohvalio‌ ‌BHAAAS‌ ‌na‌ ‌proaktivnom‌ ‌djelovanju‌ ‌u‌ ‌vrijeme‌ pandemije‌ ‌koronavirusa,‌ ‌odnosno‌ ‌medicinsku‌ ‌sekciju‌ ‌koja‌ ‌je‌ ‌organizirala‌ ‌telekonsultacije‌ ‌sa‌ ‌bolnicama‌ ‌u ‌čitavoj‌ ‌BiH‌ ‌i‌ ‌ex‌ ‌YU‌ ‌kako‌ ‌bi‌ ‌se‌ ‌stručno‌ ‌pomoglo‌ ‌lokalnim‌ ‌ljekarima‌ ‌i‌ ‌sestrama‌ ‌u‌ ‌liječenju‌ ‌oboljelih‌ ‌od‌ COVID‌ ‌19.‌ ‌Također‌ ‌je‌ ‌spomenuo‌ ‌i‌ ‌projekat‌ ‌“60‌ ‌sekundi‌ ‌o‌ ‌koroni”‌ ‌koji‌ ‌je‌ ‌zabilježio‌ ‌zapažene‌ ‌rezultate‌ ‌u‌ informiranju‌ ‌javnosti‌ ‌o‌ ‌korona‌ ‌virusu.‌ ‌

Na‌ ‌sastanku‌ ‌koji‌ ‌je‌ ‌trajao‌ ‌gotovo‌ ‌četiri‌ ‌sata‌ ‌izlagali‌ ‌su‌ ‌predsjednica‌ ‌dr.‌ ‌Mahira‌ ‌Tanović, ‌potpredsjednik‌ ‌prof.dr.‌ ‌Ismar‌ ‌Volić,‌ ‌moderator‌ ‌dr.‌ ‌Adnan‌ ‌Begović,‌ ‌dr.‌ ‌Amer‌ ‌Smajkić,‌ ‌dr.‌ ‌Eldin‌ ‌Karaiković,‌ ‌dr.‌ ‌Zdravko‌ ‌Salipur,‌ ‌dr.‌ ‌Semir‌ ‌Tanović,‌ ‌dr.‌ ‌Ognjen‌ ‌Gajić,‌ ‌dr.‌ ‌Ljiljana‌ ‌Đukanović,‌ ‌prof.‌ ‌dr.‌ Samir‌ ‌Avdaković,‌ ‌dr.‌ ‌Adis‌ ‌Fejzić,‌ ‌Lamija‌ ‌Festić‌ ‌i‌ ‌Safija‌ ‌Nizamić.‌ ‌

BHAAAS održao 14. godišnji sastanak – PR / Haber.ba

BHAAAS održao 14. godišnji sastanak – PR / Haber.ba

BHAAAS održao 14. godišnji sastanak – PR / Haber.ba

Govorilo‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌projektima,‌ ‌rezultatima‌ ‌ali‌ ‌i‌ ‌budućim‌ ‌ciljevima.‌ ‌Istaknuto‌ ‌je‌ ‌da,‌ ‌iako‌ ‌je‌ ‌zbog‌ ‌pandemije‌ morao‌ ‌odgoditi‌ ‌svoj‌ ‌najveći‌ ‌događaj‌ ‌“12.‌ ‌Dane‌ ‌BHAAAS‌ ‌u‌ ‌BiH”,‌ ‌BHAAAS‌ ‌je‌ ‌ipak‌ ‌postigao‌ ‌odlične‌ ‌rezultate,‌ ‌te‌ ‌da‌ ‌je‌ ‌ova‌ ‌godina‌ ‌izuzetno‌ ‌uspješna‌ ‌za‌ ‌Akademiju.‌ ‌ ‌

Pokrenuti‌ ‌su‌ ‌mnogi‌ ‌značajni‌ ‌projekti‌ ‌poput‌ ‌Prenosa‌ ‌znanja‌ ‌kroz‌ ‌UNDP‌ ‌projekat “‌Dijaspora‌ ‌za‌ ‌razvoj‌”,‌ uspostavljena‌ ‌je‌ ‌saradnja‌ ‌sa‌ ‌Centrom‌ ‌za‌ ‌istraživanje‌ ‌i‌ ‌razvoj‌ ‌i‌ ‌sa‌ ‌Centrom‌ ‌za‌ ‌interdisciplinarne ‌studije‌ ‌UNSA,‌ ‌podržan‌ ‌je‌ ‌projekt‌ ‌“‌3-minute‌ ‌Ph.D.‌ ‌competition‌”,‌ ‌kao‌ ‌i‌ ‌projekat‌ ‌našeg‌ ‌istaknutog‌ ‌člana‌ ‌Adisa‌ ‌Fejzića‌ ‌“Ključ‌ ‌grada‌ ‌Sarajeva”,‌ ‌održani‌ ‌su‌ ‌mnogobrojni‌ ‌seminari,‌ ‌edukacije‌ ‌i‌ ‌radionice.‌ ‌Objavljene‌ ‌su‌ ‌zapažene‌ ‌stručne‌ ‌publikacije,‌ ‌zabilježeni‌ ‌odlični‌ ‌pojedinačni‌ ‌rezultati‌ ‌naučnika,‌ ‌doktora,‌ ‌umjetnika,‌ ‌te‌ ‌je‌ ‌učlanjen‌ ‌veliki‌ ‌broj‌ ‌novih‌ ‌članova.‌ ‌

BHAAAS‌ ‌će‌ ‌i‌ ‌u‌ ‌budućnosti‌ ‌nastaviti‌ ‌sa‌ ‌svojim‌ ‌projektima,‌ ‌tako‌ ‌je‌ ‌između‌ ‌ostalog‌ ‌za‌ ‌narednu‌ ‌godinu‌ najavljeno‌ ‌održavanje‌ ‌25‌ ‌naučnih‌ ‌konferencija‌ ‌na‌ ‌“12.‌ ‌Danima‌ ‌BHAAAS‌ ‌u‌ ‌Mostaru”,‌ ‌mnoga‌ ‌kulturna‌ dešavanja,‌ ‌ali‌ ‌i‌ ‌projekti‌ ‌edukacije‌ ‌novinara,‌ ‌studenata,‌ ‌inženjera,‌ ‌doktora…‌ ‌


Izvorni članak: BHAAAS održao 14. godišnji sastanak / Veoma uspješna godina za BHAAAS, stigle pohvale i od američkog ambasadora u BiH Erica Nelsona