Eko‌ ‌HUB‌ ‌Blagaj‌ ‌-‌ ‌održana‌ ‌akcija‌ ‌čišćenja‌ ‌na‌ ‌području‌ ‌lokalne‌ ‌zajednice‌ ‌Blagaj‌ ‌

‌Akcija‌ ‌čišćenja‌ ‌se‌ ‌održala‌ ‌na‌ ‌lokaciji‌‌ ‌–‌ ‌rekreacijski‌ ‌centar‌ ‌Bunica.‌ ‌

Ovoj‌ ‌akciji‌ ‌čićenja‌ ‌sudjelovali‌ ‌su‌ ‌i‌ ‌članovi‌ ‌udruženja‌ ‌STK‌ ‌Blagaj,‌ ‌SPK‌ ‌Blagaj,‌ ‌kao‌ ‌i‌ ‌članovi‌ ‌
ekipe‌ ‌Bunica‌ ‌boating,‌ ‌LAKS,‌ ‌te‌ ‌druga‌ ‌udruženja,‌ ‌neformalne‌ ‌grupe‌ ‌i‌ ‌građani‌ ‌koji‌ ‌su‌ ‌se‌ ‌pridružili‌ ‌
samoj‌ ‌akciji.‌ ‌ ‌

Prilikom‌ ‌akcije‌ ‌čišćenja‌ ‌zatekli‌ ‌smo‌ ‌ogromne‌ ‌količine‌ ‌otpada‌ ‌kao‌ ‌i‌ ‌dvije‌ ‌mini‌ ‌deponije‌ ‌koje‌ ‌su‌ ‌se‌ ‌
nalazile‌ ‌na‌ ‌ovoj‌ ‌lokaciji.‌ ‌U‌ ‌razgovoru‌ ‌sa‌ ‌komunalnim‌ ‌inspektorima‌ ‌je‌ ‌dogovoreno‌ ‌da‌ ‌u‌ ‌narednim‌ ‌
danima‌ ‌JP‌ ‌Komos‌ ‌Mostar‌ ‌sanira‌ ‌još‌ ‌jednu‌ ‌deponiju‌ ‌za‌ ‌koju‌ ‌je‌ ‌potrebna‌ ‌teška‌ ‌mehanizacija.‌ ‌

U‌ ‌toku‌ ‌akcije‌ ‌čišćenja‌ ‌očišćeno‌ ‌je‌ ‌400‌ ‌m‌ ‌obale‌ ‌gdje‌ ‌je‌ ‌prikupljeno‌ ‌70‌ ‌vreća‌ ‌otpada.‌ ‌

Ovim‌ ‌putem‌ ‌želimo‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌zahvalimo‌ ‌gradu‌ ‌Mostaru‌ ‌–‌ ‌odjel‌ ‌za‌ ‌komunalne‌ ‌poslove‌ ‌i‌ ‌J.P‌ ‌Komos‌ ‌
Mostar‌ ‌na‌ ‌pruženoj‌ ‌podršci‌ ‌prilikom‌ ‌realizacije‌ ‌akcije‌ ‌čišćenja‌ ‌RC‌ ‌Bunica.‌ ‌ ‌

Ukoliko‌ ‌želimo‌ ‌zdravu‌ ‌i‌ ‌čistu‌ ‌prirodu‌ ‌moramo‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌držimo‌ ‌slogana‌ ‌„Misli‌ ‌o‌ ‌prirodi!“.‌ ‌

Ovom‌ ‌prilikom‌ ‌Novi‌ ‌Val‌ ‌Blagaj‌ ‌i‌ ‌Eko‌ ‌HUB‌ ‌Blagaj‌ ‌poziva‌ ‌sve‌ ‌građane‌ ‌Blagaja,‌ ‌Stoca,‌ ‌Nevesinja,‌ ‌
Ljubinja‌ ‌i‌ ‌Čapljine‌ ‌da‌ ‌putem‌ ‌Eko‌ ‌alarma‌ ‌koji‌ ‌se‌ ‌nalazi‌ ‌na‌ ‌stranici‌ ‌‌www.novival.info‌‌ ‌prijave‌ ‌svoje‌ ‌
ekološke‌ ‌incidente‌ ‌kako‌ ‌bi‌ ‌zajedničkim‌ ‌snagama‌ ‌reagovali‌ ‌na‌ ‌ekološke‌ ‌probleme.‌ ‌

Eko‌ ‌HUB‌ ‌Blagaj,‌ ‌kojim‌ ‌koordinira‌ ‌Omladinski‌ ‌klub‌ ‌Novi‌ ‌Val‌ ‌Blagaj,‌ ‌pokrenut‌ ‌je‌ ‌u‌ ‌sklopu‌ ‌projekta‌ ‌
“Misli‌ ‌o‌ ‌prirodi!”‌ ‌koji‌ ‌implementira‌ ‌Centar‌ ‌za‌ ‌promociju‌ ‌civilnog‌ ‌društva,‌ ‌a‌ ‌finansijski‌ ‌podržava‌ ‌
Vlada‌ ‌Švedske.‌ ‌

Održana akcija čišćenja Eko HUB Blagaj – PR / Haber.ba

Održana akcija čišćenja Eko HUB Blagaj – PR / Haber.ba

Održana akcija čišćenja Eko HUB Blagaj – PR / Haber.ba


Izvorni članak: Eko‌ ‌HUB‌ ‌Blagaj‌ ‌-‌ ‌održana‌ ‌akcija‌ ‌čišćenja‌ ‌na‌ ‌području‌ ‌lokalne‌ ‌zajednice‌ ‌Blagaj‌ ‌