Ambasada SAD pozvala VM BiH da brzo usvoji Strategiju i Akcioni plan za borbu protiv korupcije

U ovom trenutku ne postoji važeća strategija u BiH za borbu protiv korupcije, a zbog neusvajanja Strategije koju je predložio APIK ni niži niovi vlasti ne mogu donositi svoje strategije niti akcione planove. Direktor APIK-a Hasim Šabotić danas je održao sastanak i sa šeficom Misije OSCE Katleen Kavalec koju je upoznao sa zastojem u usvajanju Strategije na Vijeću ministara BiH.

Iz Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD kazali su da su unapređenje vladavine zakona i borba protiv korupcije i dalje najvažniji zadatak za BiH – to je egzistencijalno pitanje za BiH.

“Korumpirani političari, pravosuđe pod političkim utjecajem, javni uredi koji promiču ili brane osobne ili stranačke interese, državne kompanije koje daju prednost pokroviteljstvu ili favoriziranju nad učinkovitim i djelotvornim operacijama, sve to omogućuje porast korupcije. Rezultati takvih praksi su poražavajući. Ova razina korupcije podriva pravdu i demokraciju i blokira napredak prema trajnom miru, ekonomskom rastu i prosperitetu. Korupcija je glavni faktor koji doprinosi odljevu mozgova jer uništava ekonomske prilike i šanse za kvalitetno obrazovanje. Uz to, raširena korupcija prepreka je nastavku integracije BiH u Europsku
uniju i ovaj problem se mora riješiti ukoliko BiH ikada želi postati članicom EU.

BiH su potrebne jače mjere za borbu protiv korupcije. Kroz članstvo u međunarodnim organizacijama, kao i saradnju sa članovima međunarodne zajednice, BiH ima pristup brojnim primjerima najboljih praksi. BiH mora biti spremna usvojiti međunarodne standarde u svom antikorupcijskom zakonodavstvu i aktivnostima i osigurati da agencije raspolažu sa dovoljno sredstava i budu dovoljno nezavisne da bi zaista provodile te antikorupcijske aktivnosti”, navode u svom odgovoru, piše “NAP“.


Izvorni članak: Ambasada SAD pozvala VM BiH da brzo usvoji Strategiju i Akcioni plan za borbu protiv korupcije