Više od 20.000 državnih službenika najavilo štrajk Vijeću ministara BiH

U aktu koji je u posjedu portala Fokus.ba navodi da se da ovaj sindikat nema druge mogućnosti osim organiziranja štrajka

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH najavio je Vijeću ministara BiH štrajk zaposlenih u državnim institucijama jer, kako su obrazložili, Vijeće ministara kao poslodavac nije adekvatno reagirao u smislu davanja mogućnosti zaposlenima da stupe u pregovore sa poslodavcem “zbog lošeg stanja ekonomskih i socijalnih interesa zaposlenih”.


U aktu koji je u posjedu portala Fokus.ba navode da ovaj sindikat nema druge mogućnosti osim organiziranja štrajka te ga pismeno i najavljuju.

Kako ističu iz Sindikata, štrajk se organizira jer nije došlo do potpisivanja kolektivnog ugovora, hitnog uspostavljanja socio-ekonomskog dijaloga Vijeća ministara BiH i sindikata, te vraćanja osnovice za obračun plaća na minimalno 535,50 KM za 2021. godinu koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008. godine.


Također, nije ni udovoljeno da se u skaldu sa preporukama Ureda obudsmena za ljudska prava i poštujući mišljenje sindikata usvoji i primjeni korigovana Odluka za obračun naknada za prevoz – da obračunata naknada pokriva realne troškove dolaska i odlaska s posla.


Podsjećaju da je Ured za reviziju u 2019. dao preporuke Vijeću ministara da preispita u kojoj mjeri postojeći način dokazivanja prava na naknadu troškova prijevoza i uspostavljeni i dostupni kontrolni mehanizmi osiguravaju da se zadovolji osnovni smisao naknade koji se ogleda u tome da se uposlenom nadoknade troškovi prijevoza s posla i na posao.

Ističe se da ovome pridružuju i sindikati policijskih organa u BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Inače ova tri sindikata broje oko 20 hiljada članova.

The post Više od 20.000 državnih službenika najavilo štrajk Vijeću ministara BiH appeared first on usn.ba.


Izvorni članak: Više od 20.000 državnih službenika najavilo štrajk Vijeću ministara BiH