Bisera Turković: “Svjetska banka i MMF važni partneri BiH na reformskom putu”

U obraćanju, Turković je kazala da BiH cijeni predanost MMF-a i Svjetske banke na razvijanju i usmjeravanju podrške najugroženijim grupama i revitalizaciju ekonomija širom svijeta te podršku firmama da izbjegnu ekonomsku štetu i produbljivanje finansijske krize.

Naglasila je da je globalna pandemija COVID-19 pokazala da se nijedna zemlja ne može izolovati od drugih te istakla da je MMF potaknuo zdravstvenu potrošnju i povećao nabavku medicinskih uređaja u BiH, ali i drugim zemljama u svijetu.

Turković je, između ostaloga, kazala i da se BiH oslanja na MMF i Svjetsku banku, kao važne partnere u nastavku pružanja podrške na reformskom putu. Istakla je da se sada potrebno usredotočiti na definisanje prioriteta saradnje s MMF-om i Svjetskom bankom, izvan odgovora na hitne slučajeve pandemije COVID-19.

“Svakako razumijemo da moramo usmjeriti naše interne procedure kako bismo omogućili bržu ratifikaciju projekata. Nadamo se da ćemo vrlo brzo moći započeti ovaj novi ciklus i razgovore s vašim timom”, kazala je ministrica Turković te potvrdila da su vlasti u BiH spremne organizovati idući sastanak u Sarajevu, koji će dodatno ojačati saradnju sa MMF-om i Svjetskom bankom.

Na sastanku je, između ostaloga, kazano da COVID-19 nije jedini izazov, te da je potrebno pažnju obratiti i na druge vrste socijalnih i političkih kriza. Naglašeno je da je Svjetska banka podržala 111 zemalja tokom krize, fokusirajući se na socijalnu zaštitu, održive investicije, klimatske promjene i pomoć privatnom sektoru.

Također, Svjetska banka se fokusirala i na razvoj vakcina, ali i stvaranje prilika za ublažavanje odlaska mladih obrazovanih ljudi iz zemalja u razvoju, zaključili su iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.


Izvorni članak: Bisera Turković: “Svjetska banka i MMF važni partneri BiH na reformskom putu”