Novi‌ ‌Val‌ ‌organizuje‌ ‌akciju‌ ‌čišćenja‌ ‌na‌ ‌području‌ ‌lokalne‌ ‌zajednice‌ ‌Blagaj‌ ‌

Akcija‌ ‌čišćenja‌ ‌će‌ ‌se‌ ‌održati‌‌ ‌‌na‌ ‌lokaciji‌‌ ‌–‌ ‌rekreacijski‌ ‌centar‌ ‌Bunica.‌ ‌

Ovoj‌ ‌akciji‌ ‌čićenja‌ ‌bit‌ ‌će‌ ‌pozvani‌ ‌članovi‌ ‌udruženja‌ ‌STK‌ ‌Blagaj,‌ ‌SPK‌ ‌Blagaj,‌ ‌kao‌ ‌i‌ ‌članovi‌ ‌
ekipe‌ ‌Bunica‌ ‌boating,‌ ‌LAX,‌ ‌ASPK‌ ‌Neretva,‌ ‌te‌ ‌druga‌ ‌udruženja,‌ ‌neformalne‌ ‌grupe‌ ‌i‌ ‌građani‌ ‌koji‌ ‌
žele‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌pridruže‌ ‌su‌ ‌dobrodošli.‌ ‌

Predstavnici‌ ‌lokalne‌ ‌zajednice‌ ‌‌Blagaj‌ ‌na‌ ‌prvom‌ ‌radnom‌ ‌sastanku‌ ‌su‌ ‌predstavili‌ ‌svoje‌ ‌probleme‌ ‌u‌ ‌
zajednici:‌ ‌ ‌

-‌ ‌veliki‌ ‌broj‌ ‌malih‌ ‌divljih‌ ‌deponija,‌ ‌
-‌ ‌nedostatak‌ ‌opšte‌ ‌kulture,‌ ‌nepropisno‌ ‌odlaganje‌ ‌smeća,‌ ‌najviše‌ ‌kraj‌ ‌škole,‌ ‌
-‌ ‌neadekvatan‌ ‌odvoz‌ ‌smeća‌ ‌(2‌ ‌puta‌ ‌sedmično‌ ‌nije‌ ‌dovoljno),‌ ‌
-‌ ‌mali‌ ‌broj‌ ‌kontejnera,‌ ‌
-‌ ‌problem‌ ‌na‌ ‌kupalištima,‌ ‌nepropisno‌ ‌odlaganje‌ ‌smeća,‌ ‌
-‌ ‌veliki‌ ‌broj‌ ‌smeća‌ ‌u‌ ‌rijeci‌ ‌Buni‌ ‌(godišnje‌ ‌400-500‌ ‌vreća‌ ‌smeća).‌ ‌

U‌ ‌slučaju‌ ‌vremenskih‌ ‌nepogoda,‌ ‌akcija‌ ‌čišćenja‌ ‌će‌ ‌biti‌ ‌odgođena‌ ‌gdje‌ ‌će‌ ‌se‌ ‌u‌ ‌dogovoru‌ ‌sa‌ ‌
predstavnicima‌ ‌lokalne‌ ‌zajednice‌ ‌Blagaj‌ ‌odrediti‌ ‌novi‌ ‌datum.‌

Eko‌ ‌HUB‌ ‌Blagaj,‌ ‌kojim‌ ‌koordinira‌ ‌Omladinski‌ ‌klub‌ ‌Novi‌ ‌Val‌ ‌Blagaj,‌ ‌pokrenut‌ ‌je‌ ‌u‌ ‌sklopu‌ ‌projekta‌ ‌
“Misli‌ ‌o‌ ‌prirodi!”‌ ‌koji‌ ‌implementira‌ ‌Centar‌ ‌za‌ ‌promociju‌ ‌civilnog‌ ‌društva,‌ ‌a‌ ‌finansijski‌ ‌podržava‌ ‌
Vlada‌ ‌Švedske.‌ ‌


Izvorni članak: Novi‌ ‌Val‌ ‌organizuje‌ ‌akciju‌ ‌čišćenja‌ ‌na‌ ‌području‌ ‌lokalne‌ ‌zajednice‌ ‌Blagaj‌ ‌