JESU LI PLATE DIREKTORA U USK TAJNA?? // Uhvatili je: Direktorica bolnice Konjic sama sebi povećavala platu do čak 6.500 KM

Revizorskim izvještajem pronađeno još nepravilnosti u radu Opće bolnice Konjic

Direktorica Opće bolnice Konjic Suzana Sokolović – Begić, postepeno je sebi povećavala plaću koja je mjesečno iznosila 6.500, što je Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo sporno, te su to naveli u svom izvještaju.


U periodu od januara do novembra 2019. godine sadašnja direktorica je ove poslove obavljala i u svojstvu vršiteljice dužnosti, a u ranijem razdoblju također je bila direktorica.

Mjesečna osnovna neto plaća direktorice utvrđena je u iznosu od 3.800 KM, u skladu sa Ugovorom o plaći, pravima i obavezama direktora iz 2015. godine, kao i njegovim aneksima iz 2018. godine, zaključenim s Upravnim odborom.

Kako stoji u revizorskom izvještaju za prošlu godinu, novim Aneksom ugovora iz septembra 2019. godine osnovna neto plaća povećana je na 3.950 KM.

Pored toga, shodno ugovoru i aneksima, osnovna plaća direktorice uvećava se 10% za obavljanje poslova specijaliste tokom vršenja funkcije direktora i dodatke u skladu sa Pravilnikom o radu (dodatak na uvjete rada 7%, zvanje primarijusa 3% i položajni dodatak kao šef odjeljenja 10%).


– Utvrdili smo da je direktorica tokom 2017. godine donijela odluke kojima je sebi odredila novčane dodatke na osnovnu plaću: za pregled pacijenata prilikom izdavanja liječničkih uvjerenja i sistematskih pregleda radnika u iznosu od 100 KM mjesečno, za obavljanje poslova akreditacije aktivnosti porodilišta u iznosu od 200 KM mjesečno i za dolaske na intervenciju izvan radnog vremena u iznosu od 50 KM po dolasku, naveli su revizori.

Također, u 2018. godini donijela je Odluku kojom je sebi utvrdila i novčani dodatak na plaću za rad supervizora u pripravnosti u iznosi od 700 KM mjesečno. Shodno navedenom, tvrdi se u izvještaju, neto plaća direktorice za juli i decembar 2019. godine iznosila je 6.507 KM.

– Imajući u vidu da je Pravilnikom o radu definirano da plaću direktorice utvrđuje Upravni odbor i da su sve ove odluke donesene pozivajući se na član 17. Statuta, kojim nije definirana mogućnost donošenja ovakvih odluka, već su definirane generalne odgovornosti direktorice u rukovođenju Bolnicom, ne možemo potvrditi osnovanost za donošenje odluka o utvrđivanju novčanih dodataka na osnovnu plaću direktorice u ukupnom iznosu od 1.000 KM mjesečno i 50 KM po dolasku na intervenciju izvan radnog vremena, objavljeno je.

Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih u bolnici iskazani su u iznosu od 437.725 KM, u okviru kojih su najznačajniji: naknada za ishranu tijekom rada (350.994 KM), naknade troškova prijevoza na posao i sa posla (28.074 KM), za odvojeni život (19.005 KM), za stručno usavršavanje i osposobljavanje (11.806 KM), otpremnine prilikom odlaska u penziju (8.923 KM) i pomoć i naknade troškova sahrane u slučaju smrti (8.381 KM).

– Obavljenom revizijom utvrdili smo da se prilikom obračuna i isplate plaća ne primjenjuje dosljedno Pravilnik o radu Bolnice, u dijelu koji se odnosi na obračun pripravnosti liječnika, noćni rad i plaću direktorice, stoji u revizorskom izvještaju konjičke bolnice za 2019. godinu.

Podsjetimo Skupština USK je prije 5 godina donijela ograničenja na plate direktora u ustanova kojima je osnivač Skupština USK odnosno Vlada USK, da li se u Unsko-sanskom kantonu ta odluka provodi, upitno je.

/ oslobodjenje.ba

The post JESU LI PLATE DIREKTORA U USK TAJNA?? // Uhvatili je: Direktorica bolnice Konjic sama sebi povećavala platu do čak 6.500 KM appeared first on usn.ba.


{$excerpt:n}