Država zapošljava, plate i do 1.500 KM

Traže se četiri sekretara i jedan savjetnik. Oglas je raspisan za sljedeće pozicije: sekretar u Odsjeku za Zapadnu Evropu u Sektoru za bilateralne odnose, sekretar u Odsjeku za Srednju i Istočnu Evropu u Sektoru za bilateralne odnose, sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku u Sektoru za bilateralne odnose i sekretar u Odsjeku za imunitete i privilegije u Odjelјenju za diplomatski protokol te savjetnik u Kancelariji za diplomatsku obuku.

Predviđene neto plate kreću se od 1.098 KM do 1.545 KM.

Detalje konkursa i potrebne obrasce za prijavu potražite ovdje.

Rok za prijavu je 16. oktobar putem pošte na adresu Agencije za državnu službu.


{$excerpt:n}