Ministarstvo civilnih poslova BiH uručilo Graničnoj policiji „Preporuke za državljane Bosne i Hercegovine i strane državljane koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu”

Riječ je o zajedničkoj aktivnosti Ministarstva civilnih poslova, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH.

Naime, nakon što je Vijeće ministara 10. rujna 2020.godine donijelo odluku da svi strani državljani mogu ulaziti u BiH ukoliko imaju negativan PCR test čime je potencijalno povećan broj ulazaka u BiH, kreirane Preporuke će biti dragocjen podsjetnik za ponašanje u vrijeme pandemije.

Svjetska zdravstvena organizacija je štampala preporuke na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku u 5.000 primjeraka, ukupno 20.000 letaka koje će granična policija distribuirati na svim ulazima u BiH.

Preporuke je u ime Ministarstva civilnih poslova uručio predstojnik ureda, Davor Bošnjak, a u ime Granične policije je preuzeo Radiša Samardžija, načelnik Ureda direktora Granične policije BiH. Primopredaji je nazočio i direktor SZO u BIH, Dr Viktor Olsavszky.
Ova aktivnost je samo još jedan dokaz zajedničkih napora da se preduprijede štetne posljedice Corona virusa, podjednako koliko i potvrdi prijateljska potpora Svjetske zdravstvene organizacije.


{$excerpt:n}