Kreće trka za UO „Elektroprenosa BiH“

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske uskoro će raspisati konkurs za izbor tri člana iz RS u Upravni odbor (UO) “Elektroprenosa BiH”, saznaje portal CAPITAL.

elektroprenos bih

Foto: Nezavisne novine

Kandidati zainteresovani za UO “Elektroprenosa” ne smiju da budu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.

Ne smiju da imaju ni privatni/finansijski interes u elektroenergetskom sektoru.

Pored opštih, kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove, odnosno da imaju visoku stručnu spremu, tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera.

Neophodno je i najmanje pet godina radnog iskustva u nekoj od oblasti poslova prenosa električne energije, restrukturiranja i reformi elektroenergetskog sektora, finansija i računovodstva, konkurentnosti i regulacije/deregulacije elektroenergetskog sektora ili pružanju usluga korisnicima prenosne mreže.

Za sprovođenje konkursa zaduženo je Ministarstvo energetike i rudarstva RS, a postupak izbora, pregled prijava prispjelih na konkurs i predlaganje rang-liste kandidata izvršiće Komisija koja će biti formirana za taj posao.

Aktuelni sastav UO „Elektroprenosa BiH“ čine predsjednik UO Branko Baroš i članovi Dragomir Kecman, Momir Bjelica, Muhamed Mehmedović, Enis Šantić, Stipe Buljan i Zoran Baban.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

Чланак Kreće trka za UO „Elektroprenosa BiH“ се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


{$excerpt:n}