GIKIL: Potreban rukovodilac sektora sigurnosti i zdravlja

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18),  raspisuje se

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, uz mogućnost produženja

Konkurs se raspisuje za sljedeće zanimanje:

  1. RUKOVODILAC SEKTORA SIGURNOSTI I ZDRAVLJA  (1 izvršilac)

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  1. VSS/VII stepen, dipl.ing.zaštite na radu / dipl.ing.sigurnosti i pomoći
  2. Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci
  3. Poznavanje rada na računaru
  4. Poznavanje engleskog jezika
  5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost
  6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju

Kandidati su obavezni uz prijavu dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada.

Prijave je potrebno dostaviti u roku od 14 dana od dana objave javnog konkursa (16.09.2020 – 30.09.2020. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac. Kandidati koji budu pozvani na intervju obavezni su sa sobom ponijeti dokaze o ispunjenju uslova ovog konkursa na uvid.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


{$excerpt:n}