WHO u posjeti BiH: Pandemija još dugo neće biti okončana

Razgovor je obuhvatio nekoliko tačaka među kojima je najvažnija bila COVID-19.

Dr. Scano je istakao da je bitno kroz pandemiju zajedno prolaziti te da neće još dugo biti okončana. Ova činjenica implicira i promjenu pristupa što znači da se sva raspoloživa iskustva trebaju uzeti u obzir, prilagoditi i primijeniti.

Druga tema je bilo pristupanje BiH Gavi Alijansi za nabavku vakcina za žitelje BiH. Dr. Osavszky je naglasio kako je veoma važno za Bosnu i Hercegovinu da uđe u pripremne aktivnosti za nabavku vakcine. Ujedno, istaknuta je značajna uloga Ministarstva civilnih posla u objedinjavanju svih potreba koje izražavaju entiteti i Distrikt Brčko te prezentiranje tih potrebna kroz jedan zajednički dokument.

Ponovljen je i naglašen stav da testiranje treba biti pojačano, da treba obuhvatiti mnogo veći broj stanovnika kao i da nadležne službe moraju biti ispred virusa. Nadležne institucije moraju naći mehanizam da predvide što će biti i kakvo će kretanje virusa biti kako bi se mogli kreirati različiti scenariji za borbu protiv virusa.

Kao primjer dobre prakse, a koja još uvijek nedostaje BiH, navedeno je „praćenje kontakata“ koje se u BiH uglavnom temelji na jednom kontaktu s kojim je zaražena osoba bila dok je u drugim državama riječ o praćenju pet do petnaest kontakata.

Na kraju posjete dr. Olsavszky je dao podršku sudjelovanju BiH na 70. virtualnoj sjednici Regionalnog komiteta Svjetske zdravstvene organizacije koja će biti održana 14.septembra.


{$excerpt:n}