Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima i unutrašnjim poslovima KS

Po riječima predlagača ovih zakona, ministra unutrašnjih poslova KS Ismira Juske, nakon mjesec dana ovi prijedlozi su se u istoj formi i bez i jednog amandmana ponovno našli pred članovima Vlade KS.

– Uradili smo detaljnu analizu i elaboraciju predloženih zakona, koji su izuzetno važni za efektivniji i efikasniji rad policijskih službenika na terenu, posebno jer se oni tokom svog rada svakodnevno susreću sa sigurnosnim izazovima. To se posebno vidi sad tokom migrantske krize, pandemije uzrokovane koronavirusom – poručio je ministar Jusko.

Najavio je i kako se u narednom periodu planira donošenje novih zakona u kojima će svi akteri koji to žele imati priliku da tokom javne rasprave iznesu svoje zahtjeve i prijedloge.

Ministar Jusko je potcrtao kako je “svima nama u interesu da imamo kvalitetne zakone koji će pomoći Upravi policije da svoj posao obavlja na najbolji način”.


{$excerpt:n}