S teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno 60 stranih državljana

Provodeći pojačane aktivnosti, Služba za poslove sa strancima BiH (SPSBiH) udaljila je 60 stranih državljana u zemlje porijekla ili u zemlju koja ih prihvata. Na temelju Sporazuma o readmisiji, Služba za poslove sa strancima je s teritorije Bosne i Hercegovine udaljila 33 strana državljana. Naime, radi se o strancima koja su bili pod nadzorom u […]
{$excerpt:n}