Opća bolnica „dr. Mustafa Beganović“ Gračanica počinje sa testiranjem na COVID -19

Opća bolnica „dr. Mustafa Beganović“  Gračanica počela je sa obavljanjem testiranja na SARS -CoV -2 IgG / IgM, testovima koji se temelje na imunoflouorescentnoj i imunohromatografskoj metodi. Ovo testiranje se koristi za detekciju) SARS -CoV -2 – IgG i IgM antitijela u uzorku krvi.

Šta dobijamo ovim testom?

U uzorkovanoj krvi vrlo brzo za nekih desetak minuta dobijemo rezultate koji pokazujuprisustvo ili odsustvo IgG i/ili IgM antitijela.

Test je namijenjen za otkrivanje i bolesnih i izliječenih osoba, sa posebnim naglaskom naasimptomatskim slučajevima (osobe koje su zarazne a nemaju simptome bolesti).

– Ukoliko su u krvi prisutna (pozitivna) samo IgG antitijela osoba je bila inficirana,razvila je imunitet, nije zarazna, ne treba terapiju.

– Ukoliko su u krvi pozitivna IgM antitijela osoba trenutno ima infekciju (bez obzira naprisustvo ili odsustvo simptoma), razvija imunitet, ali je zarazna

– Ukoliko su pozitivna i IgG i IgM antitijela osoba još uvijek ima prisutnu infekciju ipostepeno razvija imunitet.

– Ukoliko su negativna oba antitijela IgG i IgM osoba nema znakova imuniteta na COVID-19, ali se ne isključuje da infekcija postoji u ranoj fazi. Ako postoji sumnja nakontakt ili su prisutni simptomi ponoviti test za 3-7dana.

Rezultate bi trebalo tumačiti u skladu sa kliničkom slikom i epidemiološkim statusom pacijenta. Ovaj test se bazira na principu brze imunofluorescentne metode detektovanjaCovid-19 specifičnih IgM i IgG antitijela u uzorcima ljudskog seruma i plazme. Test se ne bi trebao koristiti kao jedini osnov za liječenje.

 

Izvor: RTVSlon)

The post Opća bolnica „dr. Mustafa Beganović“ Gračanica počinje sa testiranjem na COVID -19 first appeared on Portal Gračanički.ba – Vijesti iz Gračanice.


{$excerpt:n}