Ovo su plate direktora i članova UO tri javne ustanove sa općine Lukavac

Preliminarni podaci koje je Transparency International u BIH objavio u prvoj bazi javnih ustanova u BIH pokazuju da plate direktora i članova upravnih odbora najčešće idu do zakonom dozvoljenih maksimuma, a neke ustanove su kolektivnim ugovorima dale i veća prava direktorima. Podaci nisu kompletni jer su 133 ustanove odbile da dostave neke od traženih podataka koji uključuju broj zaposlenih, iznos budžeta, sastav i primanja uprave i nadzornih odbora.

Ustanove su najviše odbijale da dostave plate direktora, a iz pristiglih podataka vidi se da najveća primanja imaju rukovodioci ustanova čiji je osnivač Vlada Kantona Sarajevo, koja je čak zakonom ograničila ove plate na tri prosječne plate u FBIH u posljednja tri mjeseca. Po zadnjim podacima Federalnog zavoda za statistiku te plate ne bi smjele biti veće od 2.823 KM, ali su ipak  pojedine ustanove dale kolektivnim ugovorima i veća prava svojim direktorima.

Što se tiče ustanova sa opštine Lukavac čiji podaci su objavljeni na stranici Transparency International, Centar za kulturu i Centar za odgoj i obrazovanje djece predškolske ustanove dostavili su tražene informacije, dok je Centar za socijalni rad ODBIO pristup informacijama.

Plata direktora Centra za kulturu, Ermina Prijića (Socijaldemokrate BiH) iznosi 1399KM i ustanova trenutno posluje bez Upravnog odbora. Sastav UO kome je istakao mandat, a kojeg su činili Jasmin Nukić (PREDSJENIK), Ahmed Delić i Mina Frljanović imali su mjesečna primanja kao članovi 100 KM, dok je predsjednik imao platu od 150KM. Ustanova ima 23 zaposlene osobe.

Plata direktora Centra za odgoj i obrazovanje djece predškolske ustanove, Admira Osmanovića (SBB) iznosi 1440KM i ustanova trenutno posluje bez Upravnog odbora. Sastav UO kome je istakao mandat, a kojeg su činili Kišić Amra (predsjednica), Karahmetović Samira i Nermin Omerović imali su mjesečna primanja kao članovi 100 KM, dok je predsjednik imao platu od 150KM. Ustanova ima 20 uposlenih.

Centar za socijani rad Lukavac na čijem čelu je direktorica Amira Hodžić (SDA) ODBILA je dostaviti tražene podatke Transparency International-u u BIH. Primanja članova UO su ista kao u prtehodne dvije, ali su odbili dostaviti podatke o plati direktorice, broju uposlenih, kao i članovima UO.

Sa ciljem povećanja transparentnosti, prevencije korupcije i većeg učešća javnosti u praćenju rada javnih institucija, Transparency International u Bosni i Hercegovini objavljuje podatke o upravljačkim strukturama, broju zaposlenih i budžetima kojima raspolažu javne ustanove u BiH na linku:

https://transparentno.ba/javne-ustanove/


{$excerpt:n}