Mustafa Ružnić: “Zatvaramo prihvatne centre ‘Miral’ i ‘Bira'”

On je istakao kako se radi o jednom od najvažnijih zaključaka sastanka koji je u Sarajevu proteklog ponedjeljka ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić održao s predstavnicima vlasti Unskosanskog kantona, te s međunarodnim organizacijama koje prate migrantsku problematiku u BiH.

Nema više prijema novih migranata u „Biri“ i „Miralu“ i ide se u pravcu njihovog konačnog zatvaranja. Istovremeno, dogovoreno je da se prošire prihvatni kapaciteti u kampu Lipa, gdje bi se smještali migranti u mnogo većem broju – istakao je Ružnić.

Kada su u pitanju migranti koji borave na području Velike Kladuše, lokalne vlasti bi trebalo da odrede novu lokaciju van gradskog područja, gdje bi se, po uzoru na Lipu, formirao prihvatni kamp za smještaj migranata.

Ružnić je dodao da se, kako bi se uopće pristupilo zatvaranju pomenuta dva centra, mora pristupiti izmještanju maloljetnih migranata koji borave u njima. Prema procjenama, takvih maloljetnika ima više od 500 i plan je da se smjeste u druge prihvatne centre van Unskosanskog kantona.

Mi smo dostavili dokumentaciju i spiskove s imenima maloljetnih migranata i Služba za azil je dobila zadatak da pokrene potrebne aktivnosti u vezi s njihovim izmještanjem, kazao je Ružnić. On je potvrdio kako i dalje ostaju na snazi zaključci Operativne grupe za migrantsku krizu USK o zabrani prevoza i dolaska migranata na područje ovog kantona.

Pripadnici kantonalne policije i juče su nastavili s izmještanjem migranata iz urbanih područja Bihaća i Velike Kladuše, te je organizovan njihov prevoz na međuentitetsku liniju razdvajanja u blizini Bosanske Otoke, na ulasku u Unskosanski kanton, prenosi “Avaz“.


{$excerpt:n}