Probosanske stranke u Mostaru danas potpisuju platformu

U 14 sati u Centru za kulturu najavljeno je potpisivanje platforme i principa stranaka koje čine “Koaliciju za Mostar 2020”, koju čine Stranka demokratske akcije (SDA), Savez za bolju budućnost (SBB), Demokratska fronta (DF), Stranka za BiH (SBIH) i Bosanskohercegovačka patriotska stranka (BPS).

Platforma i principi sadržani su u 20 tačaka i na dvije stranice teksta obuhvataju ciljeve za koje se ova grupa stranaka misli boriti u narednom periodu. Naglašava se nedjeljivost Mostara, reforma lokalne uprave, izmjena statuta Grada Mostara, ali afirmacija antifašističkih vrijednosti, osnivanje novih javnih preduzeća, promjenu fašističkih naziva ulica…


{$excerpt:n}