Pet Pakistanaca i jedan Tunižanin vraćeni u države porijekla

Tim osobama je Služba za poslove sa strancima izrekla mjeru protjerivanja zbog ilegalnog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u periodu od jedne godine.

Služba za poslove sa strancima provodi pojačane aktivnosti kontrole i kretanja stranaca na području Sarajeva, Bihaća i Kalesije te je pronađeno 16 osoba za koje je utvrđeno da ilegalno borave na teritoriji Bosne i Hercegovine.

U provedenom postupku je ilegalnim migrantima izrekla mjeru protjerivanja i odredila mjeru stavljanja pod nadzor u Imigracioni centar. Radi se o pet državljana Turske, sedam državljana Bangladeša, dva državljana Pakistana i dva državljana Afganistana. U narednom periodu te osobe će biti udaljene sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Predmetom rada Službe za poslove sa strancima u proteklih sedam dana bilo je ukupno 703 migranta. U privremenim prihvatnim centrima je smješten 5.921 migrant.

Služba za poslove sa strancima će, kako je saopćeno iz te institucije, u skladu sa svojim nadležnostima i kapacitetima, i dalje kontinuirano nastaviti sa pojačanim operativnim aktivnostima kao odgovor na povećan priliv migranata u Bosni i Hercegovini.


{$excerpt:n}