Kanton Sarajevo: Vlada dala zaduženja za pokretanje radova za izolatorij u krugu Opće bolnice

Vlada Kantona Sarajevo dala je zaduženja za pokretanje radova na adaptaciji i rekonstrukciji bivšeg Armijskog centra u COVID izolatorij, prenosi Anadolu Agency.

Zaključkom s današnjeg nastavka 30. sjednice, Vlada Kantona Sarajevo zadužila je Ministarstvo zdravstva KS, JU Zavod za javno zdravstvo KS i JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, da hitno i bez odlaganja pokrenu realizaciju projekta adaptacije i rekonstrukcije objekta bivšeg Armijskog centra u krugu Opće bolnice za potrebe formiranja COVID izolatorija Kantona Sarajevo, u saradnji s UNDP-em.

Također su zaduženi da pruže stručnu pomoć i daju saglasnost na finalno projektno rješenje za izolatorij.

Kako je navedeno, Vlada KS će osigurati potrebna sredstva u iznosu od milion KM za prvu fazu adaptacije i rekonstrukcije objekta bivšeg Armijskog centra, odnosno prizemlja ovog objekta, koji uključuje građevinsko-zanatske i instalaterske radove.

Na ovoj etaži objekta planiran je smještaj oko 40 bolničkih kreveta.

Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju KS.


{$excerpt:n}