NEZADOVOLJAN RADOM Čampara predlaže formiranje ‘ekspertne Vlade’

Samostalni zastupnik Damir Marjanović pitao je prema kojim parametrima je donesena odluka o početku nastave, te kako je donesena odluka za osnovnu školu, a kako za srednju.

Jasna Duraković iz SDP BiH zatražila je također pojašnjenje oko nastavnog procesa te da li će biti zapošljavanja dodatnog kadra. Segmedina Srna Bajramović (SDP BiH) pitala je ministra obrazovanja Anisa Krivića da li je propremljen digitalni sadržaj i da li je osigurana neophodna internet konekcija i oprema koju djeca nemaju.

Neira Dizdarević (Naša stranka) pitala je da li roditelji mogu birati da li će slati dijete u školu ili će pratiti nastavu online.

Aljoša Čampara (SDA) kazao je da još uvijek nema javno dostupnog puta pacijenta i pita šta se dešava sa Vladom KS.

„Mi u ovom trenutku nemamo Vladu u punom kapacitetu koja može odgovoriti ogromnim zdravstvenim i ekonomskim izazovima s kojima se suočavaju. Građani se razbolijevaju i ljudi umiru, građani ostaju bez posla, privredni tokovi su prekinuti. Takvo stanje zahtijeva stalno zasjedanje Vlade KS, a to se ne dešava, stalno zasjedanje Kriznog štaba koji ne zasjeda redovno, nemamo novih ekonomskih mjera.

Moje pitanje je premijeru, vladajućoj koaliciji je kada će biti kompletirana Vlada KS i kada će početi funkcionisati u punom sastavu. Ako želimo biti odgovorni prema građaniam to se mora desiti na narednoj sjednici iako smo to očekivali i danas. Želim decidan odgovor na ovo pitanje jer je u ovom trenutku mnogo važnije da imamo operativnu Vladu koja na stručan i efikasan način može odgovoriti na aktuelne probleme nego ko će činiti tu Vladu i čija će politika nadvladati. Situacija u kojoj se nalazimo nadilazi sve stranačke interese.

Možda bi trebalo razmisliti o ekspertnoj Vladi, siguran sam da postoje stručnjaci koji bi se žrtvovali u narednih šest mjeseci da pomognu građanima i vode nas u pravom smjeru. U drugim kantonima te procese vode ministri zdravstva, da u Kriznim štabovima sjede adekvatni ljudi”, kazao je Čampara.

On je imao i pitanje za ministricu komunalne privrede Nihadu Glamoč (SDA) u vezi sa imenovanjima u KJKP Park.

“Da li je istina da se u KJKP Park imenovanja na određene rukovodeće pozicije vrše na način da se za potrebe upražnjavanja određenih pozicija izmijenio Statut ovog preduzeća, te da su po novom Statutu izbrisane odredbe o neophodnom iskustvu za rukovodeću poziciju, a dio kojim je bila precizirana struka koja je potrebna, dopunjen sa nekoliko fakulteta? Da li je istina da se po ovoj matrici radi i na izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji u KJKP „Rad“, a sve sa ciljem ponovnog dovođenja Senada Hasanspahića za direktora. Pravilnik se navodno prilagođava u dijelu potrebne školske spreme, jer podsjetit ćemo da je naprasno imenovanje Hasanspahića već jednom, protivno aktima preduzeća, pokušano i trajalo je 48 sati. Da li Vi ministrice Glamoč tražite za rukovodioce, prije svega stručne osobe koje će biti na čelu ovog preduzeća, sa menadžerskim kvalitetima ili želite udovoljiti željama političkih lidera stranaka ispred kojih imenovani dolaze?”, rekao je Čampara.

Dodao je da ukoliko traži kompetencije, na raspolaganju su desetine mladih, obrazovanih i sposobnih kadrova koji bi mogli izvanredno voditi ova preduzeća.

“Ukoliko je u pitanju ovo drugo onda ste Vi nažalost među onima koji ne poštuju standarde struke, koji ne cijene obrazovanje, iskustvo i znanje? Da li ste svjesni da je prilagođavanje akata preduzeća najeklatantniji primjer institucionalne korupcije i u potpunoj suprotnosti sa pravdom i vladavinom prava za koju se borimo?”, pitao je Čampara.

Zvonko Marić (SBB) zatražio je informacije za koga se nabavljala oprema i kome je podijeljena.

“Koliko ljudi je umrlo u proteklom periodu od Covida, a koliko od drugih bolesti. Molim da zdravstvo vodi računa o tome da vrati jednaka prava jer idemo lošim putem. Stiče se dojam da neki doktori pokušavaju da bježe od pacijenata i to je nedopustivo u zdravstvu”, kazao je Marić.


{$excerpt:n}