Nezakonito odabrane firme za milionske podsticaje zapošljavanju

– Subvencije dijeljene po nahođenju, jer komisija nije znala da napravi rang listu!

 

PALE, BANJALUKA – Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i prošle godine je podijelio milione maraka kroz projekte podrške zapošljavanju uz brojne greške i propuste, upozoravaju revizori u svom izvještaju, u kojem su Zavodu dali mišljenje sa rezervom, prenosi portal CAPITAL.

Zavod za zapošljavanje

Ono što piše u izvještaju, a što bi trebalo da zabrine sve one čiji se novac dijeli, ali i one koji za njega apliciraju, je elementarno nepoznavanje propisa od strane članova komisije koja je trebala svaki zahtjev da boduje.

Naime, Komisija za obradu i ocjenu zahtjeva je imala zadatak da po osnovu jasno utvrđenih kriterija izvrši bodovanje prijava i sačini rang listu poslodavaca koji su aplicirali za novac po programu zapošljavanja pripravnika sa visokom stručnom spremom.

Međutim, umjesto da za svaki kriterij koji se vrednovao u obrazac unesu bodove, članovi komisije su sa “da” ili “ne” ocjenjivali da li podnosilac zahtjeva ispunjava taj kriterij, iako im to nije bio zadatak. Na ovaj način oni su upropastili transparentan postupak dodjele sredstava, i prepustili upravi da o tome odlučuje.

Navedeni način obrade zahtjeva nije imao nikakav uticaj na dodjelu sredstava, s obzirom da se nije sačinila rang lista”, naveli su iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Inače, poslodavci su po javnom pozivu iz prošle godine podnijeli zahtjev za zapošljavanje 1.203 visoko obrazovana pripravnika, od čega su odobrena sredstva za njih 770. Po tom pozivu Zavod je finansirao njihove plate od 500 KM na mjesečnom nivou u periodu od godinu dana.

Međutim, kako su to revizori dobro primjetili, aktima Zavoda uopšte nije precizirano na osnovu kojeg kriterijuma se utvrđuje koliko će nekom poslodavcu biti oobreno sredstava za zapošljavanje pripravnika. Tako je nekima odobreno da zaposle njih 14, dok su drugi primjera radi tražili da u radni odnos prime osam ljudi, a odobreno im je samo dvoje.

To je ostavljeno na volju upravi Zavoda, koji svake godine bude jedan od najvećih poslodavaca u Srpskoj kada je ova kategorija u pitanju, gdje po pravilu svake godine sami sebi dodjele najviše novca, iako bi trebali da ga rasporede drugima.

Problema sa transparentnošću je bilo i kod podsticaja za razvoj preduzetništva kod mladjih do 35 godina, gdje je u početku broj zahtjeva bio znatno veći od novca sa kojima je Zavod raspolagao. Nakon bodovanja, veliki broj onih koji su podnijeli zahtjev je odbijen zbog nedostatka sredstava.

Pare su se naknadno pojavile jer je dio onih koji su prošli na konkursu odustalo, ali je i tada uprava prema ocjeni revizora napravila loš potez.

Naknadno odobravanje sredstava koja su oslobođena odustajanjem nekog od korisnika subvencije, nije vršeno prema navedenoj bodovnoj listi, već su dodjeljivana samo licima koja su uložila prigovore na odbijenice zbog nedostatka sredstava”, upozorili su revizori.

Akcionim planom zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu planirano je da posao dobije oko 6.800 ljudi, te da se njihovo zapošljavanje podrži sa oko 30 miliona KM.

CAPITAL: Dejan Tovilović

Чланак Nezakonito odabrane firme za milionske podsticaje zapošljavanju се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


{$excerpt:n}