Prihodi od indirektnih poreza u BiH manji za 9,6% u sedam mjeseci 2020.

Kovačević je rekao da je zbog pandemije virusa korona zabilježen manji uvoz i izvoz roba, kao i pad u unutrašnjem prometu.

Kao razlog za to naveo je činjenicu da su mnogi obveznici bili zatvoreni ili rade smanjenim kapacitetom.

“Najveći pad zabilježen je u aprilu i maju, dok se prihodi u junu i julu približavaju prihodima koje smo imali tokom prošle godine”, rekao je Kovačević.


{$excerpt:n}