U Republici Srpskoj zabranjena sva javna okupljanja u grupama većim od 50 ljudi

1. U cilju prevencije širenja virusa korona SARS – Co V-2 i COVID – 19 bolesti na teritoriji RS-a i zaštite i spasavanja stanovništva do 17. avgusta 2020. godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 osoba.

2. Do 17.08.2020. godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06:00 do 23 sata.

3. Pružanje ugostiteljskih usluga ishrane i pića na način regulisan tačkom 2. ovog zaključka odnosi se i na ugostiteljske objekte za smještaj.

4. Do 17.08.2020. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU Institut za javno zdravstvo RS-a.

5. Subjekti kojima je dozvoljeno obavljanje djelatnosti dužni su je organizovati uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU “Institut za javno zdravstvo RS-a” za sprečavanje pojave i širenja COVID – 19 bolesti na radnom mjestu.

6. Subjekti iz tačke 5. ovog zaključka mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo RS-a”.

7. Entitetski organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:

1) na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru,

2) održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave, uz kontrolu broja korisnika usluga šalter sala i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

8. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi entitetska uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

9. Jedinice lokalne samouprave su dužne da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, te da u skladu sa epidemiološkom situacijom na svojoj teritoriji, donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom.

10. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u RS-u (“Službeni glasnik RS-a” broj 14/20), Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u RS-u (COVID – 19) (“Službeni glasnik RS-a”, broj 23/20), Naredba o obaveznom obustavljanju rada u đačkim domovima radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094-1/20 od 16.03.2020. godine, Naredba o obaveznom obustavljanju vaspitno – obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID – 19) broj 07.32/052-2094/20 od 10.03.2020. godine i Naredba o obaveznoj kontroli osoba kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID – 19) u RS-u (“Službeni glasnik RS-a” broj 24/20) primjenjuju se i nakon stupanja na snagu ovog zaključka.

11. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u RS-u, broj: 45-1/20 od 23.06.2020. godine, Zaključak o izmjeni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u RS-u, broj: 46-2/20 od 29.06.2020. godine, Zaključak o izmjeni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u RS-u, broj: 47-1/20 od 06.07.2020. godine kao i Zaključak o izmjeni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u RS-u, broj: 49-1/20 od 20.07.2020. godine.

12 . Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, saopćila je Vlada RS-a.


{$excerpt:n}